Zpět

Funguje analogová telefonie / ISDN také prostřednictvím systému DATALIGHT?

Ne. Prostřednictvím systému DATALIGHT lze podobně jako u WLAN nebo Powerline přenášet jen digitální aplikace na bázi Ethernetu. Analogová telefonie nebo ISDN vyžaduje navíc definovanou hladinu napětí, kterou nelze přes vlákna realizovat. Aplikace VoIP nejsou naproti tomu žádný problém, protože ty používají IP a také protokol Ethernetu. Pokud má být analogový telefon přesto zachován, existují na trhu speciální adaptéry.