Zpět

Jak lze vzájemně propojit síťové koncové přístroje prostřednictvím DATALIGHT?

Optické signály se prostřednictvím mediálního konvertoru obsaženého v přístupovém bodě (Access Point) přeměňují na elektrické signály. Prostřednictvím přípojek RJ45 (Ethernet Port) lze připojit všechny síťové koncové přístroje.