Zpět

DATALIGHT: Které komponenty systému DATALIGHT lze vzájemně kombinovat?

Všechny přístroje s logem DATALIGHT jsou vzájemně kompatibilní. To platí i pro přístroje s různými rychlostmi (100 Mbit/s nebo 1 Gbit/s). Maximální rychlost přenosu dat však klesne při provozu např. přístupového bodu se 100 Mbit/s se switchem s 1 Gbit/s na maximální rychlost přenosu dat nejpomalejšího zařízení.