Zpět

DVGW

DVGW (Německý technický a vědecký svaz pro plyn a vodu) představuje v Německu kompetentní síť pro všechny otázky spojené se zásobováním zemním plynem a pitnou vodou a zasazuje se o bezpečnost a kvalitativní normy v plynárenství a vodárenství.