Zpět

EnEV / Nařízení o úspoře energií

V nařízení o úspoře energií jsou stanoveny energetické požadavky na budovu. Ustanovení nařízení o úspoře energií se vedle vytápěcí a klimatizační techniky vztahují především na standard tepelné izolace budovy, přičemž toto nařízení platí pro téměř všechny vytápěné nebo klimatizované budovy.