Zpět

Požární ochrana při elektroinstalaci

Elektroinstalační trubky, které vedou více požárními úseky, musí být zajištěné protipožární přepážkou (MLAR 2005).
Pod pojmem protipožární přepažení se rozumí veškerá opatření, která předcházejí šíření požáru a kouře tak, že při požáru umožňují záchranu osob a zvířat i účinné hasicí práce.