Zpět

Plošná drenáž

Je nutná u půdorysných ploch 200 m² nebo větších.