Zpět

Drenáže budov

Cílem je chránit stavbu před různými
druhy vody (prosakující voda, vzdutá voda, základová voda a spodní voda).
Základem každého plánování je výpočet a dimenzování drenážního zařízení. Při jeho navrhování je nutné postupovat podle DIN 4095 (drenáž pro ochranu staveb) a DIN 18195 (utěsnění staveb).