Zpět

Horký asfalt

Horký asfalt je sice dražší než potěr, ale má rozhodující výhody:
Již po několika hodinách jej lze dále zpracovávat a nevzniká zde žádný problém s vlhkostí, protože nemusí schnout. Z důvodu vysoké teploty pro zpracování horkého asfaltu se smí používat jen kovové trubky.