Zpět

Bez inkrustací

Inkrustace jsou minerální usazeniny substancí obsažených ve vodě na vnitřní ploše potrubí. U vícevrstvé sendvičové trubky alpex se inkrustace nevyskytují, protože má hladkou zesítěnou polyetylénovou vnitřní vrstvu s nízkou drsností trubky, která zamezuje tvorbě usazenin.