Zpět

Příkopový žlab

Vsakování vrchní vrstvou půdy s porostem.