Zpět

opti-flor

opti-flor

Geotextilie spolehlivě odděluje přiléhající, příp. nasypanou zeminu od vertikální drenážní vrstvy a štěrkového obsypu a zabraňuje jejich znečištění zeminou. Mechanicky zpevněná a tepelně ošetřená geotextilie.