Zpět

Kruhová drenáž

Je nutná u půdorysných ploch 200 m² nebo menších.