Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Zpět na přehled

Čištění dešťové vody se schválením DIBt

Čištění dešťové vody se schválením DIBt

Zařízení SediSubstrator XL s vysoce účinným dvoustupňovým principem k čištění dešťové vody společnosti FRÄNKISCHE nyní rozšířilo schválení DIBt na všechny čtyři konstrukční velikosti. Systémy odstraňují škodlivé látky ze zatížených dešťových odtoků například u velice frekventovaných dopravních ploch tak účinně, že vyčištěná voda může přes galerii následně jednoduše vsáknout do podloží.

Zařízení SediSubstrator XL odlučují pevné látky, uvolněné škodlivé látky a lehké kapaliny ze srážkové vody ve dvou krocích – sedimentace a adsorpce. Kompletní systém skládající se z počáteční šachty, sedimentační dráhy a cílové šachty s patronou na substrát lze snadno a prostorově úsporně namontovat pod dopravní plochy, jako jsou křižovatky, komerční pozemky nebo parkoviště. První stupeň čištění v sedimentační trubce zachytí již 98 procent předepsaného množství jemných a velice jemných částic nečistot. Patentovaný oddělovač proudění ve spodním průřezu trubky ochrání usazené pevné látky dokonce i při silném dešti před opětovným uvolněním. Druhý stupeň čištění pomocí adsorpčního substrátu
SediSorp plus v cílové šachtě adsorbuje uvolněné škodlivé látky a dosáhne přitom 100 procent požadovaného zachycení těžkých kovů a lehkých kapalin.

Otestovaný čisticí výkon

Pokud již byly doposud Německým ústavem stavební techniky (DIBt) schváleny typy 600/12 a 600/12+12, pak nyní byly podle přísných požadavků certifikačního orgánu certifikovány i velikosti zařízení 600/18 a 600/24. „Schválení DIBt po všechny typy zařízení SediSubstrator XL poskytuje bezpečnost při plánování a zaručuje otestovaný čisticí výkon. Kromě toho zjednodušuje úřední schválení zařízení na úpravu dešťové vody a v závislosti na spolkové zemi i odvedení do povrchových vodních toků,“ vysvětluje Michael Schütz, vedoucí produktového managementu drenážních systémů ve společnosti FRÄNKISCHE. Čtyři schválené typy zařízení lze připojit k obzvláště velkým plochám od 1 500 do 3 000 čtverečních metrů, přičemž plocha, která má být ošetřena, určuje konstrukční velikost zařízení SediSubstrator XL. Zařízení tak lze optimálně přizpůsobit příslušným požadavkům specifickým pro daný projekt. V závislosti na konstrukční velikosti jsou trubky s průměrem DN 600 k dostání v délkách 12, 18, 24 nebo 12+12 metrů a jsou vybaveny dvěma až čtyřmi prvky patron pro druhý stupeň čištění. Nové konstrukční velikosti SediSubstrator L, které přicházejí v roce 2018 na trh v délkách od 6 do 24 metrů, jsou již rovněž schváleny DIBt.