Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Zpět na přehled

Zařízení SediPipe a SediSubstrator nyní v konstrukční velikosti L

Zařízení SediPipe a SediSubstrator nyní v konstrukční velikosti L
SediPipe L
SediPipe L
SediPipe L plus
SediPipe L plus
SediSubstrator L
SediSubstrator L

Společnost FRÄNKISCHE uvádí se svými výrobky SediPipe L, SediPipe L plus a SediSubstrator L na trh nová čisticí zařízení dešťové vody a rozšiřuje tím svůj osvědčený program Sedi. Systémy, jež jsou k dostání v délce od šesti do 24 metrů, mají vysoký ošetřující výkon. Stavební společnosti profitují z jednoduchého procesu objednávání a krátkých dodacích lhůt.

S novými zařízeními L společnost FRÄNKISCHE reaguje na rostoucí nároky v oblasti čištění dešťové vody a na změněný trh, který stále více upřednostňuje vodoprávní zájmy. „Nové konstrukční velikosti rozšiřují náš osvědčený program, takže pro jakoukoliv aplikaci můžeme nabídnout vhodné zařízení,“ říká Frieder Kießling, produktový manažer divize drenážních systémů ve společnosti FRÄNKISCHE. Protože u zařízení L odpadá výroba pro jednotlivé objekty a sezónně vznikající dodací lhůty, jsou sedimentační systémy rychlé dostupné. Kromě toho se díky jednoduchému procesu objednávání zcela bez formulářů eliminuje časová náročnost při pořizování materiálu. Protože se zařízení L skládají z jednotlivých sad (základní a připojovací sada pro různé hloubky kanálů), jsou plánovači a zpracovatelé flexibilní: Pokud se na staveništi vyskytnou nové okolnosti, například se změní plánovaná montážní hloubka zařízení, lze šachtový prodlužovací nástavec jednoduše zkrátit, kromě toho je úhel připojení variabilní.

Modulární a snadná montáž

Zařízení SediPipe L, které je k dostání ve čtyřech velikostech od 600/6 do 600/24, ošetří silně zatížené dešťové odtoky na velkých plochách. V případě havárie při suchém počasí zachytí systém společnosti FRÄNKISCHE lehké kapaliny. Hrubé a jemné látky usazené pod oddělovačem proudění se již po sedimentaci nemohou opětovně uvolnit. Díky prostorově úsporné podzemní montáži je systém nejefektivnější náhradou za tradiční dešťovou usazovací nádrž.

Čištění dešťové vody s odlučováním oleje

Nové zařízení SediPipe L plus čistí vodu pomocí dvoustupňového principu: Oba oddělovače proudění odlučují pevné látky, uvolněné škodlivé látky a lehké kapaliny ze srážkové vody na dopravních plochách. To chrání vodní toky dokonce i v případě havárie oleje během silných dešťů. Přitom zařízení SediPipe L plus dosahuje stupně účinnosti koalescenčního odlučovače: Podle TÜV Rheinland LGA Products GmbH odpovídají hodnoty odtoku hodnotám odlučovače oleje třídy I podle ČSN EN 858-1 (obsah zbytkového oleje £ 5,0 mg/l, což odpovídá zachytávání oleje minimálně na 99,9 procent). Nová typová řada existuje ve čtyřech velikostech zařízení od 600/6 do 600/24.

Patrona na substrát s předřazenou sedimentací ve velikosti L

Zařízení SediSubstrator L odlučuje ve dvou krocích škodlivé látky, uvolněné těžké kovy a lehké kapaliny ze srážkové vody. Na základě principu Sedi-Pipe – adsorpce prostřednictvím substrátu v kombinaci s předřazenou sedimentací – systém účinně čistí silně zatíženou dešťovou vodu. V počáteční šachtě se zachytí kameny a písek a patentovaný oddělovač proudění ve spodním průřezu trubky zabrání, aby se usazené částice nemohly opětovně uvolnit – dokonce ani při silných deštích. Ve druhém stupni čištění zachytí patrona s adsorpčním substrátem SediSorp plus 100 procent požadovaných uvolněných látek a oleje. Substrát kontrolovaný z hlediska jakosti má extrémně vysokou adsorpční kapacitu a prokazatelně zabraňuje vniknutí těžkých kovů, které je indikováno vlhkými solemi, do půdy a spodní vody. Zařízení SediSubstrator L splňuje přísné požadavky Německého ústavu pro stavební techniku (DIBt) na zařízení pro úpravu dešťové vody pro všechny konstrukční velikosti (600/6, 600/12, 600/18, 600/24 a 600/12+12). Prostřednictvím zařízení L rozšiřuje společnost FRÄNKISCHE svůj výběr trubkových sedimentačních zařízení se substrátovým stupněm a bez něj a doplňuje stávající sortiment. Zařízení SediL mají vysoký čisticí výkon, zaručují flexibilitu na staveništi, jakož i rychlé dodací lhůty a šetří čas díky jednoduchému procesu objednávání.