Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Zpět na přehled

Výkonné systémy uvnitř a na povrchu palivové nádrže

Výkonné systémy uvnitř a na povrchu palivové nádrže

Společnost FRÄNKISCHE Industrial Pipes – silný partner v oblasti systémů uvnitř a na povrchu palivové nádrže: Řešení specialisty v oblasti automobilového průmyslu jsou bezpečná, flexibilní a na míru přizpůsobená individuálním přáním zákazníků.

Již řadu desetiletí je společnost FIP spolehlivým dodavatelem se širokým sortimentem systémů pro vedení médií, vlnitých trubek a ochranných hadic. Se specializací na obzvláště obtížné úkoly se vysoce kvalitní mezinárodní vývojový tým s oblibou pouští i do témat, která jsou pro ostatní příliš ožehavá a příliš komplikovaná. V osmi výrobních lokalitách po celém světě přijímají specialisté v oblasti automobilového průmyslu každou technickou výzvu.

 

Materiály bez oligomerů

To platí zejména pro použití uvnitř a na povrchu nádrže, protože právě tam jsou vedení vystavena vysokému namáhání a opakovaně extrémním podmínkám. Kromě rozsáhlého systémového know-how a dlouholetých zkušeností se i zde společnost FRÄNKISCHE Industrial Pipes spoléhá na svoji vysokou způsobilost v oblasti materiálů. Vysoce kvalitní kombinace materiálů zaručují bezpečnou manipulaci a těsné spojení všech výrobků FIP v palivovém systému. Vícevrstvé nástavby, které se zde používají, splňují všechna aktuální ustanovení a technicky odpovídají nejnovějšímu stavu: Nové materiály bez oligomerů nahrazují především u palivových potrubí a odvětrávacích potrubí paliva PA 12 a umožňují zajištěný a bezporuchový provoz palivového systému. „Alternativní materiály byly mezitím dobře odzkoušeny a byla zahájena sériová výroba,“ říká Ralph Baunach, oddělení technického prodeje ve společnosti FRÄNKISCHE Industrial Pipes.

 

Bezpečná palivová potrubí

Pro maximální bezpečnost při přepravě agresivních a snadno zápalných médií, jako je benzin nebo motorová nafta, nabízí společnost FRÄNKISCHE Industrial Pipes elektricky vodivá palivová potrubí. Speciální vnitřní vrstva zabraňuje při vysokých průtočných rychlostech vzniku statického náboje a zamezuje tak možnému přeskočení jisker a samovznícení vozidla. Co se teplotní odolnosti, rozměrů a materiálů jednotlivých výrobků týče, jsou individuálně šité na míru pro každý model nádrže a jsou optimálně přizpůsobeny potřebám zákazníka. „Přes náš vývoj a výrobu specificky pro daného zákazníka můžeme naše vysoce kvalitní řešení díky nejnovějším výrobním metodám a inteligentnímu výběru materiálu v kombinaci až 5 vrstev nabídnout optimalizovaně z hlediska nákladů a konkurenceschopně,“ vysvětluje Ralph Baunach.

 

Široká oblast použití

Jak rozmanité jsou materiály, geometrie, jmenovité světlosti a maximální provozní teploty, tak rozsáhlá je i oblast použití výrobků FIP specifických pro daného zákazníka uvnitř a na povrchu nádrže. Pro plastové nádrže vyrábí specialisté v oblasti automobilového průmyslu například odvzdušňovací potrubí s integrovaným lapačem kapaliny nebo i odvzdušňovací potrubí k přetlakovému ventilu v blízkosti nádrže, který v šikmé poloze nebo při převrácení vozidla zabrání, aby kapalné palivo vyteklo přes odvzdušňovací potrubí. Potrubí FIP na palivové čerpací jednotce jsou technicky náročná – odolné vůči vysokému tlaku, vodivé a vysoce pružné výrobky, které bodují především ve stísněných prostorových poměrech v nádrži.

Na nádrži se mimo jiné nacházejí vně ležící odvzdušňovací potrubí, která přepravují unikající plyny do filtru s aktivním uhlím (AKF), který je dalekosáhle adsorbuje. Pomocí potrubí proplachovacího vzduchu AKF společnosti FIP se filtrační prvek pravidelně proplachuje okolním vzduchem. Dodat lze rovněž přepravní potrubí od filtru AKF k motoru. Odvzdušňovací potrubí k tankovací trubce odvádí vznikající plyny přes tankovací pistoli. Přívodní a zpětná potrubí, jež vedou od palivové nádrže k palivovému čerpadlu, doplňují sortiment čerpacích systémů.

 

Společnost FRÄNKISCHE Industrial Pipes (FIP) s hlavním sídlem v bavorském Königsbergu se specializuje na vysoce kvalitní vlnité trubky, systémy vlnitých trubek a ochranné hadice pro systémy ochrany kabelů a fluidní systémy v oblasti průmyslu a automobilů. Standardní výrobky a systémy přizpůsobené na míru vznikají na 280 000 m² výrobní plochy v Německu, ve Švýcarsku, v České republice, v Rumunsku, v Tunisu, Maroku, Číně, Mexiku a v USA. Oblastmi použití jsou osobní automobily a užitková vozidla, sanitární a bazénová technika, bílé zboží, vedení vzduchu, průmysl, domácí spotřebiče, výroba zařízení a nástrojů, jakož i geotermální a solární tepelné systémy.