Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Ochranné systémy kabelů pro solární a fotovoltaické systémy

Veškerý život na Zemi čerpá energii ze Slunce. Slunce je největším zdrojem energie, který má lidstvo k dispozici. Tuto energii lze využít k výrobě elektřiny a tepla.
Energie záření, která dopadne na Zemi během 90 minut, se zhruba rovná roční spotřebě energie na celém světě.
Pro využití tohoto potenciálu je zásadní efektivní využití sluneční energie.

K tomu slouží fotovoltaické systémy. Ty přeměňují sluneční energii na energii elektrickou, kterou lze následně využít jako elektřinu.

Solární a fotovoltaické systémy musí odolávat extrémnímu namáhání. Jsou vystaveny povětrnostním vlivům a musí odolávat horku, mrazu, dešti a větru.

Spolehlivá ochrana kabelů zabraňuje poruchám, opravám a údržbě a zkracuje prostoje.

Systémy obnovitelných zdrojů energie kladou vysoké nároky na výrobky pro ochranu kabelů. Musí být mimořádně robustní, trvanlivé a flexibilní a měly by být odolné vůči UV záření i teplotám.

Vzhledem k tomu, že solární a fotovoltaické systémy jsou často umístěny v solárních parcích na loukách, musí být tráva kolem systémů pravidelně udržována. Kromě klasických sekaček se zde používají například i ovce. Výrobky na ochranu kabelů proto musí chránit také před mechanickým namáháním a okusováním zvířaty.

Výrobky na ochranu kabelů od společnosti FIPSYSTEMS® zaručují plnou ochranu.
Chrání citlivé vedení a kabely před oděrem, okusováním zvířaty a mechanickým namáháním, splňují nejvyšší požadavky na protipožární ochranu, prodlužují životnost a intervaly údržby a jsou odolné vůči teplotám a UV záření.

V případě nutnosti výměny kabelu nabízí FIPSPLIT® ideální možnost dodatečné montáže, a ušetří tak nákladnou kompletní výměnu kabelu.