Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Prodloužená životnost větrných turbín

Větrná energie zaznamenala od roku 2000 rychlý růst. Její výhodou je, že větrný zdroj je k dispozici v téměř neomezeném množství. Tento růst je dán výzkumem a vývojem, podpůrnými opatřeními a klesajícími náklady. Počet instalovaných větrných turbín na celém světě se v posledních desetiletích zvýšil 98krát.

Větrné turbíny musí odolávat extrémnímu zatížení. Aby se vyrobená energie dostala tam, kde je potřeba, je nezbytná vhodná ochrana kabelů.

Nároky na kabely, šroubové spoje a konektory jsou vysoké: jsou vystaveny různým zátěžím, jako je počasí, UV záření, ale také kousnutí hlodavci a napadení hmyzem.
Kromě toho existují specifické technické specifikace a v závislosti na umístění větrné turbíny i velmi rozdílné klimatické podmínky - a to po desítky let.

Průmyslové trubky FRÄNKISCHE nabízejí optimální řešení pro větrné turbíny:

Díky ochranným kabelovým systémům FIPSYSTEMS® odolným proti povětrnostním vlivům a UV záření jsou citlivé kabely a vedení chráněny před extrémním zatížením.
Tím lze prodloužit životnost kabelů a zkrátit intervaly údržby a provozní náklady. Výrobky FIPSYSTEMS® pro obnovitelné zdroje energie jsou samozhášecí
a splňují nejvyšší požadavky na požární ochranu. Dokonale sladěné komponenty mohou zabránit výpadkům a poruchám.

Řada výrobků FIPSPLIT® umožňuje nekomplikovanou dodatečnou montáž ochrany kabelů.