Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Systém MuriPipe

Systém MuriPipe
Systém MuriPipe
Systém MuriPipe
Systém MuriPipe
Systém MuriPipe
Systém MuriPipe
Systém MuriPipe
Systém MuriPipe

Popis

Systémy slouží k úpravě znečištěných a úpravu vyžadujících odtoků srážkové vody a následnému vsakování do půdy. Nečistoty a uvolněné škodlivé látky zachytí a zadrží vrstva půdy. Systémy lze používat nezávisle na druhu půdy. Podle vsakovací schopnosti půdy převažuje vsakování nebo retence se silně škrceným, zpožděným odtokem do kanálu nebo přirozeného sběrače odpadních vod. Tím je systém vhodný především pro oblasti, ve kterých převažují soudržné až silně soudržné půdy, které mají nepříznivou hodnotu kf. Vegetační/půdní vrstva žlabu má vysoký čisticí účinek. Tím se mohou systémy odvodňovacích příkopů používat i při více zatížené povrchové vodě, jako jsou např. silně frekventované silnice a průmyslové plochy.

Srážková voda se ve žlabu akumuluje a poté se přes připravenou vegetační vrstvu infiltruje do galerie. Tam se rovnoměrně rozděluje v dutinách štěrku a poté se ve vsakovací trubce MuriPipe kontrolovaně vede dále a rozděluje se. Obecně lze doporučit nouzový přepad ze žlabu do galerie, je však bezpodmínečně nutný, když je četnost přetoku ve žlabu, ze které se vychází, větší než je tomu u celého prvku odvodňovacích příkopů. V případě dostatečně propustné půdy (kf 1× 10–6m/s) dochází v galerii k úplnému vsakování do podloží. Při menší propustnosti dochází jen k částečnému vsakování.

Komponenty

Ke stažení

DWG

DWG
CAD data