Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

SediPipe® L plus

SediPipe® L plus
SediPipe® L plus
SediPipe® L plus
SediPipe® L plus

Popis

Zařízení SediPipe L plus bylo vybaveno druhým horním oddělovačem proudění k odlučování oleje. Díky patentované technice se zařízení daří dokonale napodobovat funkci odlučovače oleje a zajišťuje tak preventivní ochranu vodních toků v případě havárie oleje i během silných dešťů.

Zařízení lze integrovat do kanálů na dešťovou vodu. Tím se ruší hranice mezi centrální a decentrální úpravou dešťové vody – velikost zařízení a místo jeho zabudování lze volit optimálně podle potřeby.

Zařízení na úpravu dešťové vody s následnými doklady, testované nezávislými institucemi: HTWK Leipzig, IKT Gelsenkirchen, IFS Hannover, TU Delft, TÜV Rheinland LGA Products GmbH atd.

 • Rovnocennost s usazovací dešťovou nádrží
 • Zařazení do ATV-DVWK-M 153: typy zařízení D21, D24, D25
 • Zjištění hodnot průchodu podle ATV-DVWK-M 153
 • Zamezení remobilizaci
 • Funkce oddělovače proudění
 • Funkce zadržení oleje stanovená podle ČSN EN 858-1

SediPipe L plus

 • Sedimentace hrubých a jemných látek
 • Zadržení lehkých kapalin za suchého počasí (havárie)
 • Odloučení lehkých kapalin při dešti (havárie)

Upozornění:

Zařízení SediPipe L plus nejsou odlučovače oleje podle normy ČSN EN 858-1 a nesmějí se používat tam, kde jsou odlučovače oleje předepsány! Zařízení SediPipe L plus slouží výhradně jako preventivní opatření pro případ havárie!

Zařízení na úpravu dešťové vody SediPipe L plus se skládá z následujících součástí:

 • počáteční a cílová šachta DN 800 s prodlužovacím nástavcem DN 600
 • sedimentační dráha DN 600 s horním a dolním oddělovačem proudění, konstrukční délky 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 m


SediPipe L plus 600/6
SediPipe L plus 600/8
SediPipe L plus 600/10
SediPipe L plus 600/12
SediPipe L plus 600/14
SediPipe L plus 600/16
SediPipe L plus 600/18
SediPipe L plus 600/20
SediPipe L plus 600/22
SediPipe L plus 600/24

Oblasti použití

Pro úpravu zatížených dešťových odtoků při napojení velkých ploch a pro zadržení nebo odlučování lehkých kapalin v případě havárie i za deštivého počasí.

Komponenty

Ke stažení