Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

SediPipe® level

SediPipe® level
SediPipe® level
SediPipe® level
SediPipe® level

Popis

U zařízení typu SediPipe level je přítok a odtok ve stejné výškové úrovni. Díky tomu lze realizovat nejmenší možnou hloubku instalace odtokového potrubí nebo navazující galerie. SediPipe level lze univerzálně použít pro různé druhy aplikace:

 • odvádění do povrchové vody nebo do kanálu
 • umístění před potrubní galerii SickuPipe nebo vedle ní
 • umístění před podzemní vsakovací objekt Rigofill nebo vedle něj (neintegrovaná konstrukce)

Přítok na počáteční šachtě je otočný o 360°. Průměr přítoku a odtoku je možné zvolit od DN 200 do DN 300. Směr odtoku cílové šachty lze zvolit jako přímý, levý a pravý nebo se může ve výrobním závodě nastavit na požadovaný úhel mezi 90° a 270°. Zařízení tak lze snadno přizpůsobit místním podmínkám. Na vyžádání jsou možná provedení pro jednotlivé objekty.
Zařízení na úpravu dešťové vody s následnými doklady, testované nezávislými institucemi: HTWK Leipzig, IKT Gelsenkirchen, IFS Hannover, TU Delft atd.

 • Rovnocennost s usazovací dešťovou nádrží
 • Zařazení do ATV-DVWK-M 153: typy zařízení D21, D24, D25
 • Zjištění hodnot průchodu podle ATV-DVWK-M 153
 • Zamezení remobilizaci
 • Funkce oddělovače proudění

Zařízení na úpravu dešťové vody se skládá z následujících součástí:

 • počáteční šachta
 • sedimentační dráha (základní trubka s dokladem o shodě (označení Ü) podle zadání seznamu stavebních předpisů A DIBt)
 • cílová šachta s odtokem (na úrovni paty přítoku) na šachtovém prodlužovacím nástavci

SediPipe level 400/6

 • sedimentační dráha DN 400, konstrukční délka 6 m

SediPipe level 500/6

 • sedimentační dráha DN 500, konstrukční délka 6 m

SediPipe level 600/6

 • sedimentační dráha DN 600, konstrukční délka 6 m

SediPipe level 500/12

 • sedimentační dráha DN 500, konstrukční délka 2× 6 m

SediPipe level 600/12

 • sedimentační dráha DN 600, konstrukční délka 2× 6 m

Oblasti použití

Pro úpravu znečištěných odtoků dešťové vody při stejné výškové poloze přítoku a odtoku s univerzálním trubkovým napojením pro všechna následná zařízení.

Ke stažení