Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

SediPipe XL

Popis

Zařízení typu SediPipe XL lze integrovat do kanálů na dešťovou vodu. Tím se ruší hranice mezi centrální a decentrální úpravou dešťové vody – velikost zařízení a místo jeho zabudování lze volit optimálně podle potřeby.

Zařízení na úpravu dešťové vody s následnými doklady, testované nezávislými institucemi: HTWK Leipzig, IKT Gelsenkirchen, IFS Hannover, TU Delft atd.

  • Rovnocennost s usazovací dešťovou nádrží
  • Zařazení do ATV-DVWK-M 153: typy zařízení D21, D24, D25
  • Zjištění hodnot průchodu podle ATV-DVWK-M 153
  • Zamezení remobilizaci
  • Funkce oddělovače proudění

SediPipe XL

  • Sedimentace hrubých a jemných nečistot
  • Zadržení lehkých kapalin za suchého počasí (v případě havárie)

Zařízení na úpravu dešťové vody SediPipe XL se skládá z následujících součástí:

  • počáteční šachta DN 1000
  • sedimentační dráha DN 600 s dolním oddělovačem proudění, konstrukční délka 6, 12, 18, 24 m (základní trubka s dokladem o shodě (označení Ü) podle zadání seznamu stavebních předpisů A DIBt)
  • cílová šachta DN 1000 s ponornou trubkou

SediPipe XL 600/6
SediPipe XL 600/12
SediPipe XL 600/18
SediPipe XL 600/24

Oblasti použití

Pro úpravu zatížených dešťových odtoků při napojení velkých ploch a pro zadržení nebo separaci lehkých kapalin v případě havárie.

Ke stažení