Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

SediPipe® XL

SediPipe® XL
SediPipe® XL
SediPipe® XL
SediPipe® XL

Popis

Zařízení typu SediPipe XL lze integrovat do kanálů na dešťovou vodu. Tím se ruší hranice mezi centrální a decentrální úpravou dešťové vody – velikost zařízení a místo jeho zabudování lze volit optimálně podle potřeby.

Zařízení na úpravu dešťové vody s následnými doklady, testované nezávislými institucemi: HTWK Leipzig, IKT Gelsenkirchen, IFS Hannover, TU Delft atd.

  • Rovnocennost s usazovací dešťovou nádrží
  • Zařazení do ATV-DVWK-M 153: typy zařízení D21, D24, D25
  • Zjištění hodnot průchodu podle ATV-DVWK-M 153
  • Zamezení remobilizaci
  • Funkce oddělovače proudění

SediPipe XL

  • Sedimentace hrubých a jemných nečistot
  • Zadržení lehkých kapalin za suchého počasí (v případě havárie)

Zařízení na úpravu dešťové vody SediPipe XL se skládá z následujících součástí:

  • počáteční šachta DN 1000
  • sedimentační dráha DN 600 s dolním oddělovačem proudění, konstrukční délka 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 m (základní trubka s dokladem o shodě (označení Ü) podle zadání seznamu stavebních předpisů A DIBt)
  • cílová šachta DN 1000 s ponornou trubkou

SediPipe XL 600/6
SediPipe XL 600/8
SediPipe XL 600/10
SediPipe XL 600/12
SediPipe XL 600/14
SediPipe XL 600/16
SediPipe XL 600/18
SediPipe XL 600/20
SediPipe XL 600/22
SediPipe XL 600/24

Oblasti použití

Pro úpravu zatížených dešťových odtoků při napojení velkých ploch a pro zadržení nebo separaci lehkých kapalin v případě havárie.

Ke stažení