Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

SediPipe® XL plus

SediPipe® XL plus
SediPipe® XL plus
SediPipe® XL plus
SediPipe® XL plus

Popis

Zařízení typu SediPipe XL plus lze integrovat do kanálů na dešťovou vodu. Tím se ruší hranice mezi centrální a decentrální úpravou dešťové vody – velikost zařízení a místo jeho zabudování lze volit optimálně podle potřeby.

Zařízení na úpravu dešťové vody s následnými doklady, testované nezávislými institucemi: HTWK Leipzig, IKT Gelsenkirchen, IFS Hannover, TU Delft, TÜV Rheinland LGA Products GmbH Würzburg atd.

 • Rovnocennost s usazovací dešťovou nádrží
 • Zařazení do ATV-DVWK-M 153: typy zařízení D21, D24, D25
 • Zjištění hodnot průchodu podle ATV-DVWK-M 153
 • Zamezení remobilizaci
 • Funkce oddělovače proudění
 • Funkce zadržení oleje stanovená podle DIN 858-1

SediPipe XL plus

 • Sedimentace hrubých a jemných látek
 • Zadržení lehkých kapalin za suchého počasí (havárie)
 • Odloučení lehkých kapalin při dešti (havárie)

Upozornění:
Zařízení SediPipe XL plus nejsou odlučovače oleje podle normy ČSN EN 858-1 a nesmějí se používat tam, kde jsou odlučovače oleje předepsány! Zařízení SediPipe XL plus slouží výhradně jako preventivní opatření pro případ havárie!

Zařízení na úpravu dešťové vody SediPipe XL plus se skládá z následujících součástí:

 • počáteční šachta DN 1000
 • sedimentační dráha DN 600 s dolním a horním oddělovačem proudění (základní trubka s dokladem o shodě (označení Ü) podle zadání seznamu stavebních předpisů A DIBt), konstrukční délka 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 m
 • cílová šachta DN 1000 s ponornou trubkou

SediPipe XL plus 600/6
SediPipe XL plus 600/8
SediPipe XL plus 600/10
SediPipe XL plus 600/12
SediPipe XL plus 600/14
SediPipe XL plus 600/16
SediPipe XL plus 600/18
SediPipe XL plus 600/20
SediPipe XL plus 600/22
SediPipe XL plus 600/24

Oblasti použití

Pro úpravu zatížených dešťových odtoků při napojení velkých ploch a pro zadržení nebo separaci lehkých kapalin v případě havárie.

Ke stažení