Systém SickuPipe

Popis

Potrubní galerie slouží k podzemnímu vsakování srážkové vody. Skládají se z perforované trubky resp. trubkového systému a ze štěrkového obsypu obklopujícího trubku. Srážková voda se pod zemí přivádí do trubkového systému a přes trubkový systém se rozptyluje do galerie vyplněné štěrkem. Pro rychlé rozptylování vody v galerii jsou zapotřebí trubky jmenovité světlosti 300 mm a s větší plochou pro vstup vody. Pro revizi a proplachování je třeba do každé potrubní větve zařadit jednu nebo více kontrolních šachet.

Plánování a dimenzování vsakovacího zařízení je upraveno ve směrnici DWA A138. Decentrální vsakovací zařízení je třeba dimenzovat podle množství srážek (v Německu např. údaje KOSTRA) platných v dané lokalitě. Velký význam pro dimenzování vsakovacího zařízení má propustnost podkladu. Od koeficientu propustnosti kf < 1× 10–6m/s již není možné úplné vsakování, v takových případech je nutno naplánovat škrticí odtok.

Komponenty

Ke stažení