Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Meliorácia – flexibilné potrubia a príslušenstvo
Meliorácia – flexibilné potrubia a príslušenstvo

Základy poľnohospodárskej meliorácie

Poľnohospodárska meliorácia zaisťuje, že vďaka odvodneniu sa zachová alebo zlepší výnosnosť poľnohospodárskych plôch. Umožňuje mechanizované poľnohospodárstvo a zvyšuje hospodárnosť prevádzok.

Definícia
Slovo „drenáž“ pochádza z angličtiny a všeobecne znamená „odvodnenie, odvádzanie, odtok“. Odhliadnuc od paralelného používania tohto pojmu v lekárstve je drenáž definovaná ako zhotovenie umelých podzemných odtokov vody, v potrubí alebo bez potrubia, ktorých úlohou je odvádzať prebytočnú vodu.
O plošnej drenáži pomocou rúr hovoríme, keď sa na odvodnenie do pôdy systematicky inštalujú usporiadané potrubné vetvy. Poľnohospodárska meliorácia, ako ju chápeme, je v tomto zmysle vždy plošná drenáž pomocou rúr.

 

Význam
Cieľom drenáže je zlepšenie bilancie vody v pôde na určitom mieste. Odvodnenie sa používa predovšetkým v poľnohospodárstve, chráni však aj sídliská, priemyselné, rekreačné, športové a dopravné objekty a budovy. Zaisťuje a vytvára rovnomerný životný priestor. Drenáž ako čiastková oblasť odvodnenia nielen zvyšuje výnos, ale odstraňuje aj prekážky pri používaní, slúži na zachovanie pôdy a umožňuje v súčasnosti nevyhnutné mechanizované poľnohospodárstvo. Pôda patrí medzi neobnoviteľné prírodné zdroje. Svetová populácia naproti tomu naďalej rýchlo rastie, a tým sa zvyšuje aj dopyt po potravinách, ktoré sa na tejto pôde pestujú.

Spôsob fungovania
Systém na poľnohospodársku melioráciu sa skladá z nasávacieho potrubia („zberný drén“) a zberného potrubia („zvodný drén“). Vďaka drážkam v stene rúry vniká voda do zberného drénu. Rúry riadne nasávajú vodu. Následne tečie voda vďaka spádu do zvodových drénov. Tie odvádzajú zhromaždenú vodu do vodných tokov alebo odvodňovacej stoky.

História

Už starí Babylončania vedeli drenážovať. Odvtedy sa umenie odvodňovania, resp. zlepšenia hospodárenia s podzemnou vodou kontinuálne ďalej vyvíjalo. Evolúcia drenážovania prebiehala pomaly, ale v 60. rokoch 20. storočia prišla skutočná revolúcia.

Drenáž – takmer taká stará ako samo ľudstvo
Drenáž bola známou metódou už v staroveku. Už vtedy bolo výhodné intenzívnejšie poľnohospodárske využitie pôdy. Okolo roku 2000 pred naším letopočtom sa v Babylónii objavili prvé hlinené rúry ako predchodcovia dnešných drenážnych rúr. V stredoveku upadli systémy na drenáž prechodne do zabudnutia. Až v novoveku vznikli v Anglicku cca od roku 1650 nové drenáže pomocou dreva, hatí a kamenia (štrk), v Škótsku a Nemecku aj pomocou strešných hrebenáčov. V roku 1755 bol v Škótsku vydaný dokument o drenáži bahnísk. Drenáž ako metóda sa v priebehu doby takmer nezmenila. Popri otvorených priekopách sa zhotovovali podzemné duté chodby. V 18. storočí nahradili otvorené odvodňovacie systémy hlavne potrubné drenážne systémy. Vynález lisu na hlinené drenážne rúry približne v roku 1840 v Anglicku zaistil prudký rozmach drenáže v Európe. V nasledujúcom období sa strojovo vyrábanými drenážnymi rúrami z pálenej hliny drenáž ďalej rozvíjala vďaka poľnohospodárskym a kultúrno-technickým poľným pokusom a pedologickým skúsenostiam. Okolo roku 1940 sa začal vývoj strojov na potrubnú drenáž. Na začiatku bol v popredí strojový výkop zeminy. Zhotovovanie drenážnych priekop a následný zásyp sa najskôr vykonával ručne. Po roku 1950 sa vo zvýšenej miere začali používať drenážne stroje na kladenie rúr. Na konci 50. rokov sa stále viac používali rýchlo inštalovateľné, ľahšie a trvanlivejšie perforované plastové rúry, najskôr s hladkými stenami.

60. roky – zrodil sa nápad
V 60. rokoch 20. storočia sa v Nemecku zrodil nápad na rúru FF-drän, ktorá predstavovala zlom v drenážnej výstavbe! Vynálezca prvého strojového pluhu na inštaláciu drenážnych rúr bol upozornený na vtedy už známu extrudovanú plastovú elektroinštalačnú rúrku v nekonečných zvitkoch od spoločnosti FRÄNKISCHE – a to bol začiatok žltej rúry FF-drän. Prvá extrudovaná, zvlnená a ohybná drenážna rúra z PVC-U v nekonečných zvitkoch od spoločnosti FRÄNKISCHE sa stala priekopníckym produktom a definíciou pre nové technologické možnosti. Začala sa tak jedinečná éra úspechu, ktorá aj v súčasnosti slúži ako základ na ďalšie inovácie. Ak hovoríme o „drenážnej rúre“, máme pri tom nevyhnutne pred očami „žltú hadicu“. Popri dĺžke kotúčového zvitku je vynikajúcou vlastnosťou, ktorá umožnila prielom v oblasti kladenia, najmä ohybnosť rúry. Táto ohybná, perforovaná plastová rúra od spoločnosti FRÄNKISCHE predstavovala zásadnú zmenu v drenážnej technike a vytvorila predpoklady na kontinuálne a predovšetkým cenovo výhodnejšie kladenie drenážnych rúr.

Chcete sa opýtať na Meliorácia – flexibilné potrubia a príslušenstvo?

Radi vám odpovieme. Prosím, použite náš kontaktný formulár.

Please add 2 and 3.