Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Odvodnenie a drenáž komunikácií

Základy odvodnenia dopravných komunikácií

Dopravné komunikácie spájajú ľudí a udržiavajú život v pohybe. Popri zariadeniach na zásobovanie a likvidáciu a aj komunikáciu predstavujú dopravné komunikácie tretiu hlavnú súčasť našej technickej infraštruktúry.

Aktuálna situácia v Nemecku
Analýzy dokladajú, že v súčasnosti je 30 až 40 % všetkých ciest v Nemecku poškodených a vyžadujú sanáciu. Vzhľadom na razantný nárast mobility je používanie cestnej siete spojené s potenciálnymi rizikami a môže obmedzovať fungujúcu infraštruktúru v dôsledku ďalšieho poškodzovania.

Príčiny poškodzovania ciest
Nesprávne odvodnenie je popri opotrebovaní ciest v dôsledku veku a neustále rastúcej intenzity dopravy, na ktorú nie sú mnohé cesty konštrukčne dimenzované, jedným z hlavných dôvodov, ktorý môže viesť k poškodeniu cestného telesa a zníženiu dopravnej bezpečnosti.

Odvodnenie dopravných komunikácií
Pre obmedzené verejné prostriedky je stále zložitejšie udržiavať všetky dopravné komunikácie v dobrom a bezpečnom stave. Preventívne opatrenia môžu dlhodobo zlepšiť kvalitu a bezpečnosť cestnej siete.
Funkčné odvodnenie patrí k najdôležitejším predpokladom na bezpečné používanie a dlhú životnosť dopravných komunikácií.

Úlohy a ciele
Odvodňovací systém slúži na zachytenie a odvedenie povrchovej vody (nebezpečenstvo akvaplaningu, poľadovice), vody z pôdy alebo cestného povrchu (nebezpečenstvo deformácie vozovky v dôsledku nesúvislej hrboľatej poľadovice) a vody pritekajúcej odinakiaľ.
Na zachytenie a ďalšie vedenie alebo odvádzanie rôznych druhov a množstiev vody sa používajú drenážne a transportné potrubia.

Požiadavky
Štúdie a analýzy ukazujú, že sa veľká časť cestných stavebných opatrení do budúcnosti skôr sústredí na sanáciu alebo budovanie (rozšírenie a zlepšenie) existujúcej siete ako na priame opatrenia novej výstavby. To vedie k vysokým požiadavkám na stavebnú prevádzku a používané produkty. Vo výstavbe dopravných komunikácií sú aktuálnymi požiadavkami hospodárnosť, rýchly priebeh stavby, zachovanie plynulej dopravy a minimalizácia nákladov pri súčasnom dodržaní kvalitatívnych noriem.
Moderné odvodňovacie systémy predpokladajú dlhú životnosť, vysokú zaťažiteľnosť, jednoduchú manipuláciu a optimálne jednoduchú údržbu.

Na stiahnutie

Chcete sa opýtať na Odvodnenie a drenáž komunikácií?

Radi vám odpovieme. Prosím, použite náš kontaktný formulár.

Please calculate 4 plus 6.