Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Záhradná a krajinárska tvorba a výstavba športovísk
Záhradná a krajinárska tvorba a výstavba športovísk

Základy záhradnej a krajinárskej tvorby

To dôležité je neviditeľné.
Nie je náhoda, že sa parky po silných dažďoch neponoria do bahna, mladé stromy netrpia suchom ani na malej trávnikovej ploche, športové ihrisko sa dá využívať aj pri zlom počasí a zeleň v obytných zónach zostáva zelená aj pri dlhodobých horúčavách. Aj keď ich nevidíme, nachádzajú sa tu výrobky a systémy, ktoré pracujú skryté pod zemou a v záhradnej a krajinárskej tvorbe a výstavbe športovísk zaisťujú, že nápady a diela ich autorov zostanú zachované podľa ich predstáv.

Stromy zlepšujú kvalitu života
Stromy na súkromných a verejných zelených plochách patria ku koloritu mesta. Ich rozmanitý, blahodarný účinok vo forme zníženia hluku, regulácie klímy, produkcie kyslíka a filtrovania prachu je dostatočne známy. Tieto funkcie však môžu stromy plniť, len keď sú dlhodobo splnené ich nároky na zásobovanie vodou a živinami, vyváženú bilanciu vzduchu a pôdy a klímy na ich dobré prospievanie.

Často je už vo fáze rastu oblasť koreňov stromu nedostatočne zásobovaná z dôvodu nepriepustného obloženia a intenzívneho zhutnenia priľahlých voľných plôch. Potrebný prívod vzduchu a vody alebo hnojiva už nie je zaistený. Tieto negatívne vplyvy sa musia eliminovať, aby staršie stromy zostali zachované a aby nové vysadené rastliny mali od začiatku podporu svojho rastu.

Prečo je odvodnenie také dôležité pre športové objekty/ihriská?
Odolné, pokiaľ možno celoročne využiteľné športové plochy sú predpokladom pre každý druh športu. Pri vonkajších zariadeniach sú pritom takmer vždy nutnosťou odvodňovacie systémy. Vďaka regulácii bilancie vody slúži odvodnenie na dlhodobé zachovanie a využiteľnosť športovísk.

Chcete sa opýtať na Záhradná a krajinárska tvorba?

Radi vám odpovieme. Prosím, použite náš kontaktný formulár.

What is the sum of 6 and 3?