Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Hospodárenie s dažďovou vodou
Hospodárenie s dažďovou vodou

Základy hospodárenia s dažďovou vodou

V krajinách, ako je Nemecko, Francúzsko alebo Anglicko, sú rozsiahle plochy prírodnej krajiny zastavané.
V Nemecku je tento podiel 12,5 % – z toho dobrá polovica má uzatvorený povrch. Ak na túto plochu dopadá dážď, je prirodzený kolobeh vody prerušený, pretože voda sa neakumuluje a ani sa nemôže dostatočne vsakovať alebo odparovať.

Úloha
Všade tam, kde dažďová voda dopadá na cesty, verejné priestranstvá, strechy, letiská, štadióny a celý rad ďalších spevnených plôch, sa začína naša úloha: vytvoriť prirodzený kolobeh vody tam, kde bol prerušený, a zaistiť ekonomicky aj ekologicky zmysluplný návrat vody do prírody.

 

Naše kompetencie
My, zamestnanci spoločnosti FRÄNKISCHE, sa odvodňovaním osídlených plôch a dopravných komunikácií zaoberáme už viac ako 30 rokov. Do týchto oblastí stále viac preniká hospodárenie s dažďovou vodou, ktoré sa stáva meradlom ekologického správania. Dnes vieme, že každá úloha súvisiaca s dažďovou vodou vyžaduje kooperáciu, systémové myslenie a rýchlosť.

Riešenie
Už desaťročia determinujú naše výrobky trendy v tomto odvetví. Unikátnym spôsobom pritom spájajú ekonómiu a ekológiu. Zaisťujeme, že dažďová voda si nachádza svoju cestu späť do prírodného kolobehu a nespôsobuje pri tom mestám a obciam škody v dôsledku záplav.

Na stiahnutie

Chcete sa opýtať na Hospodárenie s dažďovou vodou?

Radi vám odpovieme. Prosím, použite náš kontaktný formulár.

What is the sum of 2 and 4?