Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Likvidácia odpadových vôd
Likvidácia odpadových vôd

Základy likvidácie odpadových vôd

Odpadová voda je splašková voda a/alebo zrážková voda pochádzajúca z mestských plôch. Ide o odpadové vody, ktoré môžu obsahovať mnoho škodlivých látok, a preto sa musia upraviť.

Definícia
Zákon o hospodárení s vodou (WHG) uvádza definíciu: „Odpadová voda je voda so zmenenými vlastnosťami v dôsledku domáceho, komerčného, poľnohospodárskeho alebo iného použitia a pri suchom počasí s tým odtekajúca voda (splašková voda) a voda hromadne odtekajúca pri zrážkach zo zastavaných oblastí alebo spevnených plôch (zrážková voda).“

Splašková voda
– domová odpadová voda z toaliet, sanitárnych zariadení, kuchýň a práčok
– odpadová voda z podnikov, ktorá sa odvádza do verejnej kanalizácie

Zrážková voda
– dažďová voda nevyžadujúca úpravu z nekritických oblastí a plôch
– dažďová voda vyžadujúca úpravu s rozpustenými nečistotami a škodlivými látkami zo vzduchu a z príslušných kritických povrchov

V zásade by sa splašková a zrážková voda mala odvádzať v oddelených potrubiach (oddelený systém) a nie, ako bolo v minulosti zvykom, v spoločnom kanáli (zmiešaný systém).

 

Status quo
Likvidácia odpadových vôd v Nemecku dosiahla celkovo vysokú, medzinárodne uznávanú úroveň. Preukázateľne sa znížilo zaťaženie vodných tokov a podložia a došlo k udržateľnému zníženiu záťaže životného prostredia. Kanalizácie majú v Nemecku priemerný vek cca 41 rokov. Při očakávanej životnosti 80 rokov, sa tak dosiahla 50% životnosť. Zhruba pätina kanalizácií na odpadové vody si v krátkodobom a strednodobom horizonte vyžiadá sanáciu (podľa nemeckej smernice DWA) Najčastejším poškodením sú poškodené prípojky a trhliny v stenách potrubia. Novšie potrubné systémy – predovšetkým systémy z plastu – sa pravdepodobne ešte nekontrolovali, resp. neanalyzovali. Mohli by zlepšiť status quo celkovej siete vďaka svojmu výrazne nižšiemu rozsahu poškodenia. Podľa DWA podiel plastových systémov neustále rastie.

Požiadavky a ciele
Veľmi kvalitné, bezpečné potrubné systémy, ktoré spĺňajú požiadavky na dlhodobé používanie

– Trvalo tesné a korózne odolné kanálové systémy, ktoré by zabránili ekologickým škodám
– Udržiavanie a zaistenie technickej infraštruktúry a zachovanie hodnoty národného majetku budovaného po celé generácie

Chcete sa opýtať na Likvidácia odpadových vôd?

Radi vám odpovieme. Prosím, použite náš kontaktný formulár.

What is the sum of 5 and 9?

Na stiahnutie

Transport dešťové vody

Transport dešťové vody
Informácie o výrobku