Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Elektrické systémy

Dáta a elektrický prúd neboli nikdy také dôležité ako dnes – vaše citlivé káble potrebujú vhodné systémy prázdnych rúrok na perspektívnu elektroinštaláciu. Prázdne rúrky od spoločnosti FRAENKISCHE vytvárajú infraštruktúru, ktorá pri nových požiadavkách na obytné priestory a techniku ponúka maximálnu možnú flexibilitu.
Naše výrobky chránia audiokáble, signalizačné a dátové vedenia a spĺňajú najvyššie bezpečnostné normy, pričom ústrednými témami sú požiarna ochrana, zachovanie funkcie, bezhalogénová inštalácia a ochrana proti UV žiareniu.

Divízia Elektrické systémy však tiež významne prispieva k vytváraniu noriem v elektrotechnickom priemysle a k celkovému vývoju elektrotechnického trhu vďaka svojej účasti na mnohých iniciatívach a zväzoch, ako napr. Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie e.V. (asociácia nemeckých výrobcov elektrických a elektronických produktov), Elektro +, HEA Fachgemeinschaft für effiziente Energieverwendung e.V. (odborné spoločenstvo na efektívne využitie energie)