Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Pripájacia súprava SediSubstrator® L pre 600/6, 600/12, 600/18, 600/24

Pripájacia súprava SediSubstrator® L pre 600/6, 600/12, 600/18, 600/24

Opis

Pripájacia súprava SediSubstrator L DN 315 pre hĺbku kanála do 2,50 m

 • prítoková súprava DN 600 s prípojkou DN/OD 315
 • šachtový predlžovací nadstavec DN 600, dĺžka 1,6 m
 • šachtový predlžovací nadstavec DN 600, dĺžka 2,2 m
 • vrátane obojstranných násuvných spojok a tesniacich krúžkov
 • 2× prstenec BARD, trieda D
 • tvarovka T pre odtok DN 300 na DN/OD 315
 • šachtový predlžovací nadstavec DN 300, dĺžka 2,15 m, vrátane tesniacich krúžkov
 • šachtový poklop JS 410, trieda D 400 bez vetracích otvorov, vrát. betónového dosadacieho prstenca

Pripájacia súprava SediSubstrator L DN 315 pre hĺbku kanála od 2,50 m

 • prítoková súprava DN 600 s prípojkou DN/OD 315
 • šachtový predlžovací nadstavec DN 600, dĺžka 2,9 m
 • šachtový predlžovací nadstavec DN 600, dĺžka 4,1 m
 • vrátane obojstranných násuvných spojok a tesniacich krúžkov
 • 2× prstenec BARD, trieda D
 • tvarovka T pre odtok DN 300 na DN/OD 315
 • šachtový predlžovací nadstavec DN 300, dĺžka 4,15 m, vrát. tesniacich krúžkov
 • šachtový poklop JS 410, trieda D 400 bez vetracích otvorov, vrát. betónového dosadacieho prstenca