Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

MuriPipe vsakovacia rúra pre galérie

MuriPipe vsakovacia rúra pre galérie

Opis

Vsakovacia rúra pre galérie s veľkou plochou na výstup vody:
Celoperforovaná drenážna rúra (TP, typ R2) podľa DIN 4262-1 a podľa DIN 19666, menovitá svetlosť DN/ID 200, so sendvičovou konštrukciou s hladkou vnútornou stenou a profilovanou vonkajšou plochou, so štrbinami rovnomerne usporiadanými po celom obvode, s preukázaným dostatočným výstupom vody podľa smernice DWA-A 138, plocha na výstup vody ≥ 180, príp. ≥ 150 cm²/m, materiál (PE), farba zelená, s jednostranne nasadenou spojkou, tesná proti vnikaniu piesku, jednotlivá dĺžka 6 m, kontrolovaná akosť.

MuriPipe 200 VS vsakovacia rúra pre galériu

  • DN/ID 200, dĺžka 6 m
  • perforovaná, plocha na výstup vody ≥ 150 cm²/m
  • DA = 235, DI = 200

Oblasti použitia

Celoperforovaná vsakovacia rúra na rozvod a vsakovanie zrážkovej a drenážnej vody do priekop vyplnených štrkom (potrubná galéria, resp. odvodňovacie priekopy podľa DWA-A 138).

Na stiahnutie

DWG

DWG
Dáta CAD

Akumulace dešťové vody

Akumulace dešťové vody
Informácie o výrobku