Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Systém MuriPipe

Systém MuriPipe
Systém MuriPipe
Systém MuriPipe
Systém MuriPipe
Systém MuriPipe
Systém MuriPipe
Systém MuriPipe
Systém MuriPipe

Opis

Systémy slúžia na úpravu znečistených a úpravu vyžadujúcich odtokov zrážkovej vody a na následné vsakovanie do pôdy. Nečistoty a uvoľnené škodlivé látky zachytí a zadrží vrstva pôdy. Systémy sa môžu používať bez ohľadu na druh pôdy. Podľa vsakovacej schopnosti pôdy prevažuje vsakovanie alebo retencia s intenzívne škrteným, oneskoreným odtokom do kanála alebo prirodzeného zberača odpadových vôd. Tým je systém vhodný predovšetkým pre oblasti, v ktorých prevažujú súdržné až silne súdržné pôdy, ktoré majú nepriaznivú hodnotu kf. Vegetačná/pôdna vrstva žľabu má vysoký čistiaci účinok. Vďaka tomu sa systémy odvodňovacích priekop môžu používať aj pri viac zaťaženej povrchovej vode, ako sú napr. výrazne frekventované cesty a priemyselné plochy.

Zrážková voda sa v rigole akumuluje a potom sa cez pripravenú vegetačnú vrstvu infiltruje do galérie. Tam sa rovnomerne rozdeľuje v dutinách štrku a potom sa vo vsakovacej rúre MuriPipe kontrolovane vedie ďalej a rozdeľuje sa. Všeobecne sa núdzový prepad dá odporúčať zo žľabu do galérie, je však bezpodmienečne nutný, keď je frekvencia pretekania v žľabe, z ktorej sa vychádza, väčšia ako pri celom prvku odvodňovacích priekop. Pri dostatočne priepustnej pôde (kf 1× 10 – 6 m/s) dochádza v galérii k úplnému vsakovaniu do podložia. Pri menšej priepustnosti dochádza len k čiastočnému vsakovaniu.

Komponenty

Na stiahnutie

DWG

DWG
Dáta CAD

Akumulace dešťové vody

Akumulace dešťové vody
Informácie o výrobku