Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Systém MuriPipe

Opis

Systémy slúžia na úpravu znečistených a úpravu vyžadujúcich odtokov zrážkovej vody a na následné vsakovanie do pôdy. Nečistoty a uvoľnené škodlivé látky zachytí a zadrží vrstva pôdy. Systémy sa môžu používať bez ohľadu na druh pôdy. Podľa vsakovacej schopnosti pôdy prevažuje vsakovanie alebo retencia s intenzívne škrteným, oneskoreným odtokom do kanála alebo prirodzeného zberača odpadových vôd. Tým je systém vhodný predovšetkým pre oblasti, v ktorých prevažujú súdržné až silne súdržné pôdy, ktoré majú nepriaznivú hodnotu kf. Vegetačná/pôdna vrstva žľabu má vysoký čistiaci účinok. Vďaka tomu sa systémy odvodňovacích priekop môžu používať aj pri viac zaťaženej povrchovej vode, ako sú napr. výrazne frekventované cesty a priemyselné plochy.

Zrážková voda sa v rigole akumuluje a potom sa cez pripravenú vegetačnú vrstvu infiltruje do galérie. Tam sa rovnomerne rozdeľuje v dutinách štrku a potom sa vo vsakovacej rúre MuriPipe kontrolovane vedie ďalej a rozdeľuje sa. Všeobecne sa núdzový prepad dá odporúčať zo žľabu do galérie, je však bezpodmienečne nutný, keď je frekvencia pretekania v žľabe, z ktorej sa vychádza, väčšia ako pri celom prvku odvodňovacích priekop. Pri dostatočne priepustnej pôde (kf 1× 10 – 6 m/s) dochádza v galérii k úplnému vsakovaniu do podložia. Pri menšej priepustnosti dochádza len k čiastočnému vsakovaniu.

Komponenty

Na stiahnutie

Akumulace dešťové vody

Akumulace dešťové vody
Informácie o výrobku