Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

RigoClean s horným prítokom

RigoClean s horným prítokom
RigoClean s horným prítokom
RigoClean s horným prítokom
RigoClean s horným prítokom

Opis

Vsakovacie zariadenia musia fungovať trvalo. Nánosom nečistôt sa vsakovací výkon v galérii môže postupne znižovať. Čistiaca šachta RigoClean zadržiava hrubé nečistoty a jemné čiastočky do 0,5 mm a zaručuje tak funkciu galérie. Navyše sa zadržiavajú splaveniny, resp. ľahké kvapaliny. RigoClean s horným prítokom plní zároveň funkciu uličného vpustu. Lievik lapača nečistôt zadržiava hrubé nečistoty a odvádza vodu do prvej komory.

Oblasti použitia

RigoClean je určená na odtoky zo striech, resp. málo zaťažené odtoky zo spevnených plôch. RigoClean sa dá použiť ako stupeň na predčistenie pred SediPipe alebo SediSubstrator. RigoClean s horným prítokom je dimenzovaná do napojiteľnej plochy 500 m².

Hodnota priechodu podľa smernice DWA M 153: 0,8

Znaky

  • Čistiaca šachta na dažďovú vodu s výsuvným doskovým sitom
  • RigoClean 500 s horným prítokom:
  • Napojiteľná plocha až 500 m²;
  • s odtokom DN 150 KG;
  • DA = 400; DI = 350; H = 1 240 mm
  • RigoClean 1000 s bočným prítokom:
  • Napojiteľná plocha až 1 000 m²;
  • prítok a odtok DN 200 KG;
  • DA = 600; DI = 500; H = 1 680 mm

Na stiahnutie

Ďalšie výrobky