Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Systém Rigofill® inspect na retenciu

Systém Rigofill® inspect na retenciu
Systém Rigofill® inspect na retenciu
Systém Rigofill® inspect na retenciu
Systém Rigofill® inspect na retenciu
Systém Rigofill® inspect na retenciu
Systém Rigofill® inspect na retenciu
Systém Rigofill® inspect na retenciu
Systém Rigofill® inspect na retenciu

Opis

Podzemné vsakovacie objekty Rigofill
... šetria v porovnaní s potrubným vsakovacím systémom, resp. s galériami vyplnenými štrkom vo veľkej miere miesto a výkop zeminy, pretože ich objem na retenciu vody tvorí 95 % vlastného objemu. Vďaka tomu sa podzemné zásobníky dažďovej vody môžu vytvárať veľmi efektívne a úsporne. Pretože Rigofill inspect umožňuje vysoké zaťaženie, môže sa miesto nad ním účelne využiť, ako napr. parkovacia plocha.

Nasledujúce certifikácie:

  • Nemecko: DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik)
  • Nemecko: RAL (značka akosti systémov na dažďovú vodu)
  • Francúzsko: CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)
  • Veľká Británia: BBA (British Board of Agreement)
  • Belgicko: BCCA (Belgian Construction Certification Association)
  • Poľsko: IBDiM (Instytut Badawczy Dróg i Mostów)

Dôvera je dobrá – istota je ešte lepšia
Galérie sú trvalé stavby na odvodnenie osídlených oblastí a musia bez nedostatkov pretrvať celé desaťročia. Nevyhnutnými požiadavkami sú preto dlhá životnosť a bezpečná prevádzka. Vyhlášky jednotlivých krajín o vlastnej kontrole okrem toho vyžadujú prvú a periodické vizuálne kontroly pri uvádzaní do prevádzky a počas nej. Najlepšia možnosť na kontrolu zariadenia podľa aktuálneho stavu technického vývoja je revízia pomocou kamery. Vytvorená galéria sa tak dá vynikajúco kontrolovať – pri kolaudácii aj neskôr. Predstavuje to istotu pre úrady, projektantov, firmy realizujúce stavbu, zadávateľa a prevádzkovateľa.

Transparentný systém
Vďaka unikátnej transparentnej konštrukcii revízneho tunela sa dá sledovať celý vnútorný priestor – a nielen samotný revízny kanál. Napríklad sa tak umožní kontrola staticky relevantných nosných prvkov, stavu opláštenia geotextíliou a celého priestoru dna. Integrované šachty QuadroControl umožňujú vďaka veľkoryso dimenzovanému vstupnému priemeru neobmedzenú prácu „zhora“. Na optimálny výsledok revízie sa na príslušné miesto môže ľahko umiestniť samohybný kamerový vozík. Rigofill tak ponúka vynikajúcu možnosť kedykoľvek kontrolovať „vnútorný život“ galérie.

Komponenty

Na stiahnutie

Návod k montáži Rigofill inspect

Návod k montáži Rigofill inspect
Návod na zabudovanie/montáž/pokládku

DWG

DWG
Dáta CAD

Akumulace dešťové vody

Akumulace dešťové vody
Informácie o výrobku