Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Rigofill® ST blok/poloblok

Rigofill® ST blok/poloblok
Rigofill® ST blok/poloblok
Rigofill® ST blok/poloblok
Rigofill® ST blok/poloblok
Rigofill® ST blok/poloblok
Rigofill® ST blok/poloblok

Opis

Vysokozaťažiteľný podzemný vsakovací/retenčný objekt ST má základnú plochu 800 × 800 mm a výšku 660 mm. Blok je vyrobený z polypropylénu (PP).

Plný blok Rigofill ST sa skladá z dvoch polprvkov zmontovaných zákazníkom až na stavenisku/mieste inštalácie. Podiel dutín je > 96 % z celkového objemu bloku. Rigofill ST poloblok sa skladá z jedného poloprvku a stropnej dosky, opäť zostavovaných zákazníkom až na stavenisku. Krížový revízny tunel v podzemnom vsakovacom objekte je dimenzovaný na použitie samohybných kamerových vozíkov. Vďaka tomu je možná komplexná podzemná kontrola stavu ochrannej geotextílie, rovnako ako kontrola statiky nosných prvkov. Systémy galérií Rigofill ST sú v spojení so šachtami QuadroControl ST navrhnuté na možnosť profesionálnych kamerových skúšok nielen pri preberaní zariadení, ale aj pri opakovaných prevádzkových kontrolách. Dajú sa zabudovať pod dopravné plochy (SLW 60) a do veľkých hĺbok.

Upozornenie!
Pri výstavbe sa treba riadiť montážnym návodom pre Rigofill ST!

Blok Rigofill ST

  • Š × H × V = 800 × 800 × 660 mm
  • Brutto objem 422 l
  • Objem nádrže 406 l

Poloblok Rigofill ST

  • Š × H × V = 800 × 800 × 350 mm
  • Brutto objem 224 l
  • Objem nádrže 212 l

Rigofill ST / ST-B – v souladu s ČSN EN 17152-1
ČSN EN 17152-1 je první produktová norma pro vsakovací objekty na evropské bázi. Byla zveřejněna
v listopadu 2019 společně se zkušebními normami pro krátkodobou pevnost v tlaku (ČSN EN 17150)
a dlouhodobou pevnost v tlaku (ČSN EN 17151)

Oblasti použitia

V spojení so špeciálnou filtračnou textíliou RigoFlor, kontrolnými šachtami QuadroControl ST a ďalším príslušenstvom je celý systém vhodný na výstavbu galérií na vsakovanie, retenciu a akumuláciu dažďovej vody.

Na stiahnutie

Akumulace dešťové vody

Akumulace dešťové vody
Informácie o výrobku

Montážní návod Rigofill ST | Rigofill ST-B

Montážní návod Rigofill ST | Rigofill ST-B
Návod na zabudovanie/montáž/pokládku

Súvisiace odkazy