Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Rigo® Limit V

Rigo® Limit V
Akumulačná nádrž s RigoLimit V
Akumulačná nádrž s RigoLimit V
Odvodňovacia priekopa s blokmi Rigofill RigoLimit V v kaskádovom usporiadaní
Odvodňovacia priekopa s blokmi Rigofill RigoLimit V v kaskádovom usporiadaní
Voľný odtok pri nízkej hladine vody
Voľný odtok pri nízkej hladine vody
Kontrolovaný odtok pri vysokej hladine vody
Kontrolovaný odtok pri vysokej hladine vody
Rigo® Limit V
Akumulačná nádrž s RigoLimit V
Odvodňovacia priekopa s blokmi Rigofill RigoLimit V v kaskádovom usporiadaní
Voľný odtok pri nízkej hladine vody
Kontrolovaný odtok pri vysokej hladine vody

Opis

Plastová šachta DA 600, predlžovací nadstavec zvonku čierny a zvnútra žltý na optimálnu kontrolu. Priemer prítoku DN 200 KG. Priemer odtoku DN 250 KG.  Rozsah škrteného odtoku v závislosti od výšky vzdutia od 0,5 l/s do 65 l/s. Jednoduché prispôsobenie zmeneným odtokom vďaka výmennej clone. Dodávka pripravená na napojenie, jednoduchá integrácia do odtokovej vetvy.

Oblasti použitia

Škrtiaca šachta na kontrolované odvádzanie dažďovej vody zo zariadení na retenciu dažďovej vody, napr. Rigofill inspect, SickuPipe, MuriPipe alebo z otvorených retenčných nádrží. Vďaka svojmu princípu účinku vírovej techniky s veľkým prierezom odtoku a samočistiacim efektom mimoriadne vhodná pre zariadenia s veľmi vysokými požiadavkami na prevádzkovú bezpečnosť aj s potrebou vysokého odtokového výkonu vo všetkých prevádzkových stavoch. Automatická aktivácia bez externej energie, žiadne pohyblivé diely.

Na stiahnutie

RigoLimit V

RigoLimit V
Informácie o výrobku

RigoLimit V – škrticí šachta

RigoLimit V – škrticí šachta
Návod na zabudovanie/montáž/pokládku

DWG

DWG
Dáta CAD

Návod k výměně clony RigoLimit V

Návod k výměně clony RigoLimit V
Návod na zabudovanie/montáž/pokládku