Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

RobuDock®

RobuDock®

Opis

Sedlový kus, resp. navrtávacie hrdlo na vodotesné a bezpečné 90° napojení postranných prítokov z Robukan SMR DN 150 na Robukan SMR DN 300 – DN 600.
Súprava obsahuje RobuDock, tesniaci krúžok DN 150 a montážny kľúč.
Umožňuje pripojenie do nových inštalácií aj na už existujúce potrubia.

Oblasti použitia

90° napojenie bočných prítokov na kanalizačnú rúru Robukan SMR.

Výhody

  • ponúka vysokú spoľahlivosť v porovnaní s riešeniami, ktoré sú len nasadené, napr. s tesniacimi manžetami
  • nie je potrebná žiadna ťažká vŕtačka
  • rýchle, nekomplikované zabudovanie
  • len minimálne zúženie prierezu

Na stiahnutie

Transport dešťové vody

Transport dešťové vody
Informácie o výrobku

Osvědčení SŽDC – Robukan

Osvědčení SŽDC – Robukan
Doklad o kvalite/schválenie