Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Robukan® SMR SN 8

Robukan® SMR SN 8

Opis

Kanalizačná rúra SN 8 (zvnútra žltá) z PP s osvedčenou sendvičovou konštrukciou (zvonku vlnitá, zvnútra hladká) podľa STN EN 13476-3, s nezameniteľným označením na kladenie.

Oblasti použitia

Kanalizačná rúra na odvádzanie splaškovej/zmiešanej odpadovej a zrážkovej vody s klasickou kruhovou tuhosťou SN 8. Umožňuje tak pokrytie väčšiny prípadov použitia a zabudovania.

Znaky

 • Sendvičová rúra podľa STN EN 13476-3
 • materiál PP
 • menovité svetlosti DN 150 – DN 600
 • konštrukčné dĺžky 1 m, 3 m a 6 m
 • farba: zvonku čierna, zvnútra žltá
 • nezameniteľné označenie na kladenie (o 180° posunuté farebné prúžky): červený prúžok hore = kanál na odvádzanie splaškovej/zmiešanej odpadovej vody, modrý prúžok hore = kanál na dažďovú vodu
 • kruhová tuhosť SN 8 podľa STN EN ISO 9969; skutočná, garantovaná kruhová tuhosť ≥ 10 kN/m² (= „SN 10“)
 • voľne priložená obojstranná násuvná spojka a tesniace krúžky

Výhody

 • veľmi vysoko zaťažiteľná
 • systémová tesnosť minimálne 2,4 baru
 • preukázaná tesnosť podľa STN EN 1277
 • preukázaná odolnosť proti vplyvom vysokotlakového čistenia podľa DIN 19523
 • veľmi dobrá hydraulika (vnútorný priemer zodpovedá menovitej svetlosti)
 • kompletný program tvaroviek
 • externá kontrola

Na stiahnutie

Transport dešťové vody

Transport dešťové vody
Informácie o výrobku

Osvědčení SŽDC – Robukan

Osvědčení SŽDC – Robukan
Doklad o kvalite/schválenie