Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Systém Robukan® SMR

Systém Robukan® SMR
Systém Robukan® SMR
Systém Robukan® SMR
Systém Robukan® SMR
Systém Robukan® SMR

Opis

Systém kanalizačného potrubia na komunálne odvodňovanie a odvodňovanie
pozemkov v systéme voľnej hladiny vody. Vzájomne optimalizované systémové moduly a nezameniteľné označenie na kladenie rúr na odvádzanie splaškovej/zmiešanej odpadovej vody umožňujú správne riešenie pre každý prípad použitia.

V praxi osvedčený systém sa skladá z nasledujúcich komponentov

 • Robukan SMR SN 8 a SN 16 kanalizačná rúra
 • Robu a RainControl kontrolná a preplachovacia šachta
 • RobuDock 90° prípojka
 • sedlový kus 90° prípojka

a predstavuje tak kompletný systém v súlade s normou DIN s preukázanou funkčnou spoľahlivosťou pre projektantov, používateľov a stavebníkov.

Znaky

 • Sendvičová rúra podľa STN EN 13476
 • DN 150 – DN 600 vrátane tvaroviek
 • 2 triedy kruhovej tuhosti, špecifické pre aplikáciu: SN 8 a SN 16
 • nezameniteľné, trvalé označenie na kladenie
 • dodatočné navrtávacie hrdlo
 • systémová tesnosť minimálne 2,4 baru
 • preukázaná tesnosť podľa STN EN 1277
 • preukázaná odolnosť proti vplyvom vysokotlakového čistenia podľa DIN 19523
 • bezproblémové zabudovanie a jednoduchá manipulácia

Komponenty

Na stiahnutie

Transport dešťové vody

Transport dešťové vody
Informácie o výrobku

Osvědčení SŽDC – Robukan

Osvědčení SŽDC – Robukan
Doklad o kvalite/schválenie