Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

SediPipe® L plus

SediPipe® L plus
SediPipe® L plus
SediPipe® L plus
SediPipe® L plus

Opis

Zariadenie SediPipe L plus bolo vybavené druhým horným oddeľovačom prúdenia na odlučovanie ropných látok. Vďaka patentovanej technike sa zariadeniu darí dokonale napodobňovať funkciu odlučovača ropných látok a zaisťuje tak preventívnu ochranu vodných tokov pri havárii s únikom ropných látok aj počas silných dažďov.

Zariadenia sa dajú integrovať do zberačov dažďovej kanalizácie. Tým sa rušia hranice medzi centrálnou a decentrálnou úpravou dažďovej vody – veľkosť zariadenia a miesto jeho osadenia sa dajú voliť optimálne podľa potreby.

Zariadenia na úpravu dažďovej vody s následnými dokladmi testované nezávislými inštitúciami: HTWK Leipzig, IKT Gelsenkirchen, IFS Hannover, TU Delft, TÜV Rheinland LGA Products GmbH atď.

 • Rovnocennosť s usadzovacou dažďovou nádržou
 • Zaradenie do ATV-DVWK-M 153: typy zariadení D21, D24, D25
 • Zisťovanie hodnôt priechodu podľa ATV-DVWK-M 153
 • Eliminovanie remobilizácie
 • Funkcia oddeľovača prúdenia
 • Funkcia zadržania ropných látok stanovená podľa STN EN 858-1

SediPipe L plus

 • Sedimentácia hrubých a jemných látok
 • Zadržanie ľahkých kvapalín počas suchého počasia (havária)
 • Odlúčenie ľahkých kvapalín za dažďa (havárie)

Upozornenie:

Zariadenia SediPipe L plus nie sú odlučovače ropných látok podľa normy STN EN 858-1 a nesmú sa používať tam, kde sú odlučovače ropných látok predpísané! Zariadenia SediPipe L plus slúžia výhradne ako preventívne opatrenie pri havárii!

Zariadenie na úpravu dažďovej vody SediPipe L plus sa skladá z nasledujúci súčastí:

 • počiatočná a cieľová šachta DN 800 s predlžovacím nadstavcom DN 600
 • sedimentačná dráha DN 600 s horným a dolným oddeľovačom prúdenia, konštrukčná dĺžka 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 m


SediPipe L plus 600/6
SediPipe L plus 600/8
SediPipe L plus 600/10
SediPipe L plus 600/12
SediPipe L plus 600/14
SediPipe L plus 600/16
SediPipe L plus 600/18
SediPipe L plus 600/20
SediPipe L plus 600/22
SediPipe L plus 600/24

Oblasti použitia

Na úpravu zaťažených dažďových odtokov pri napojení veľkých plôch a na zadržanie alebo odlučovanie ľahkých kvapalín pri havárii aj za daždivého počasia.

Komponenty

Na stiahnutie