Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

SediPipe® L

SediPipe® L
SediPipe® L
SediPipe® L
SediPipe® L

Opis

Zariadenia typu SediPipe L sa dajú integrovať do zberačov dážďovej kanalizácie. Tým sa rušia hranice medzi centrálnou a decentrálnou úpravou dažďovej vody – veľkosť zariadenia a miesto jeho osadenia sa dajú voliť optimálne podľa potreby. Vďaka uhlu pripojenia a hĺbkam inštalácie prispôsobiteľným podľa miesta stavby ponúka SediPipe L maximálnu flexibilitu na stavenisku.

Zariadenia na úpravu dažďovej vody s následnými dokladmi testované nezávislými inštitúciami:
HTWK Leipzig, IKT Gelsenkirchen, TÜV Rheinland LGA Products GmbH, IFS Hannover, TU Delft.

  • Rovnocennosť s usadzovacou dažďovou nádržou
  • Zaradenie do ATV-DVWK-M 153: typy zariadení D21, D24, D25
  • Zisťovanie hodnôt priechodu podľa ATV-DVWK-M 153
  • Eliminovanie remobilizácie
  • Funkcia oddeľovača prúdenia

SediPipe L

  • Sedimentácia hrubých a jemných nečistôt
  • Zadržanie ľahkých kvapalín počas suchého počasia (v prípade havárie)

Zariadenie na úpravu dažďovej vody SediPipe L sa skladá z nasledujúcich súčastí:

  • počiatočná a cieľová šachta DN 800 s predlžovacím nadstavcom DN 600
  • sedimentačná dráha DN 600 s dolným oddeľovačom prúdenia, konštrukčná dĺžka 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 m


SediPipe L 600/8
SediPipe L 600/10
SediPipe L 600/12
SediPipe L 600/14
SediPipe L 600/16
SediPipe L 600/18
SediPipe L 600/20
SediPipe L 600/22
SediPipe L 600/24

Oblasti použitia

Na úpravu zaťažených dažďových odtokov pri napojení veľkých plôch a na zadržanie ľahkých kvapalín pri havárii za suchého počasia.

Komponenty

Na stiahnutie