Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

SediPipe® level

SediPipe® level
SediPipe® level
SediPipe® level
SediPipe® level

Opis

Na zariadeniach typu SediPipe level sú prítok a odtok v rovnakej výške. Vďaka tomu sa dá realizovať najmenšia možná hĺbka inštalácie odtokového potrubia alebo nadväzujúcej galérie. SediPipe level sa dá univerzálne použiť na rôzne druhy aplikácií:

 • odvádzanie do povrchovej vody alebo do kanalizácie
 • umiestenie pred potrubnou galériou SickuPipe alebo vedľa nej
 • umiestnenie pred podzemný vsakovací objekt Rigofill alebo vedľa neho (neintegrovaná konštrukcia)

Prítok na počiatočnej šachte je otočný o 360°. Priemer prítoku a odtoku sa môže voliť od DN 200 do DN 300. Smer odtoku cieľovej šachty sa dá zvoliť ako priamy, ľavý a pravý alebo sa môže vo výrobnom závode nastaviť na požadovaný uhol v rozsahu 90° až 270°. Zariadenie sa potom môže ľahko prispôsobiť miestnym podmienkam. Na vyžiadanie sú možné vyhotovenia pre jednotlivé objekty.
Zariadenia na úpravu dažďovej vody s následnými dokladmi testované nezávislými inštitúciami: HTWK Leipzig, IKT Gelsenkirchen, IFS Hannover, TU Delft atď.

 • Rovnocennosť s usadzovacou dažďovou nádržou
 • Zaradenie do ATV-DVWK-M 153: typy zariadení D21, D24, D25
 • Zisťovanie hodnôt priechodu podľa ATV-DVWK-M 153
 • Eliminovanie remobilizácie
 • Funkcia oddeľovača prúdenia

Zariadenie na úpravu dažďovej vody sa skladá z nasledujúcich súčastí:

 • počiatočná šachta
 • sedimentačná dráha (základná rúra s dokladom o zhode (označenie Ü) podľa zadania zoznamu stavebných predpisov A DIBt)
 • cieľová šachta s odtokom (na úrovni päty prítoku) na šachtovom predlžovacom nadstavci

SediPipe level 400/6

 • sedimentačná dráha DN 400, konštrukčná dĺžka 6 m

SediPipe level 500/6

 • sedimentačná dráha DN 500, konštrukčná dĺžka 6 m

SediPipe level 600/6

 • sedimentačná dráha DN 600, konštrukčná dĺžka 6 m

SediPipe level 500/12

 • sedimentačná dráha DN 500, konštrukčná dĺžka 2× 6 m

SediPipe level 600/12

 • sedimentačná dráha DN 600, konštrukčná dĺžka 2× 6 m

Oblasti použitia

Na úpravu znečistených odtokov dažďovej vody pri rovnakej výškovej polohe prítoku a odtoku s univerzálnym potrubným napojením pre všetky následné zariadenia.

Na stiahnutie