Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Filtračná šachta SediPoint®

Filtračná šachta SediPoint®
Filtračná šachta SediPoint®
Filtračná šachta SediPoint®
Filtračná šachta SediPoint®

Opis

SediPoint realizuje technológiu oddeľovača prúdenia unikátnym spôsobom na veľmi malom priestore: Sedimentačná kazeta so špirálovým vedením vody zaisťuje transfer technológie do konštrukcie šachty s minimálnou potrebou miesta. Voda pritom prúdi v špirále od prítoku proti smeru hodinových ručičiek nahor, jemné látky klesajú do usadzovacích oblastí.

Oba patentované oddeľovače prúdenia vytvárajú oblasť so stabilizovaným prúdením na zaistenie usadzovania. Ľahké látky stúpajú nahor, kde ich zachytáva ponorná rúra. Pri extrémnom daždi chráni integrovaný obtok kanalizačnú sieť pred preťažením. Aj pri havárii oleja je SediPoint absolútne spoľahlivý: Ponorná rúra v šachte spoľahlivo zadrží ľahké kvapaliny ako olej pri suchom počasí v zariadení. Voliteľná pripájacia súprava umožňuje prístup k vonkajšej podpernej konštrukcii na inšpekciu a údržbu. Vopred zmontovaná súprava vrátane poklopu zaisťuje veľmi rýchlu manipuláciu na stavenisku (bez výberu tvaroviek). Ľahká a odolná plastová šachta DN 600 z PP, zvonku čierna a zvnútra žltá, na optimalizovanú možnosť revízie. Dimenzovaná na použitie štandardných šachtových poklopov JS 610, ktorých dodanie zaistí zákazník. Priemer prítoku DN 200 KG s rovným koncom, priemer odtoku DN 315 KG s rovným koncom, v prípade potreby na redukciu na strane staveniska. Integrovaný obtok DN 315 KG, rovný koniec. Šachta sa dá preplachovať pod vysokým tlakom. Dlhý interval čistenia 2 roky.

Oblasti použitia

Na úpravu znečistených dažďových vôd ako sedimentačné zariadenie typu D25, D24 a D21 podľa smernice DWA M153 Nemeckého vodohospodárskeho zväzu a na zadržanie ľahkých kvapalín pri havárii za suchého počasia. Vhodná najmä na použitie pri novom plánovaní a na doplnenie existujúceho zariadenia v stiesnených priestorových podmienkach nad zemou aj pod zemou pre existujúce médiá. S čistiacim výkonom preukázaným spoločnosťou TÜV Rheinland LGA Products GmbH.

Na stiahnutie