Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

SediSubstrator® XL

SediSubstrator® XL
SediSubstrator® XL
SediSubstrator® XL
SediSubstrator® XL
SediSubstrator® XL
SediSubstrator® XL

Opis

Zariadenia typu SediSubstrator XL boli vyvinuté a testované podľa zásad schvaľovania Nemeckého ústavu pre stavebnú techniku (DIBt). Majú všeobecné schválenie stavebného dozoru Z-84.2-11 (schválenie DIBt).

Pomocou nich sa môžu upravovať silne zaťažené dažďové odtoky z dopravných plôch pre motorové vozidla. Čistiaci výkon umožňuje následné vsakovanie dažďovej vody v podzemných galériách. K jednému zariadeniu sa dá pripojiť 1 500 až 3 000 m² dopravnej plochy.

Patróna na substrát je vybavená adsorpčným substrátom SediSorp plus, ktorý sa vyznačuje extrémne vysokou adsorpčnou kapacitou. SediSorp plus má kontrolovanú akosť a má označenie zhody (označenie Ü) DIBt na použitie v SediSubstrator L a XL.

Zariadenie na úpravu dažďovej vody SediSubstrator XL sa skladá z nasledujúci súčastí:

  • 1 kus počiatočnej šachty DN 1000
  • 1 kus sedimentačnej dráhy DN 600, s konštrukčnou dĺžkou: 12, 18, 24 m
  • 1 kus cieľovej šachty DN 1 000 vrátane patróny na substrát

SediSubstrator  XL 600/12

  • na pripojiteľnú plochu 1 500 m²

SediSubstrator  XL 600/18

  • na pripojiteľnú plochu 2 250 m²

SediSubstrator  XL 600/24

  • na pripojiteľnú plochu 3 000 m²

SediSubstrator XL 12+12

Zariadenie na úpravu dažďovej vody sa skladá z nasledujúcich súčastí:

  • 2 kusy počiatočnej šachty DN 1000
  • 2 kusy sedimentačnej dráhy DN 600, konštrukčná dĺžka vždy 12 m
  • 1 kus cieľovej šachty DN 1000 vrátane patróny na substrát

SediSubstrator  XL 600/12+12

  • na pripojiteľnú plochu 2× 1 500 m²

Oblasti použitia

Na úpravu veľmi zaťažených dažďových odtokov dopravných plôch pre motorové vozidlá pred podzemným vsakovaním.

Na stiahnutie