Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Systém SickuPipe®

Systém SickuPipe®
Systém SickuPipe®
Systém SickuPipe®
Systém SickuPipe®
Systém SickuPipe®
Systém SickuPipe®

Opis

Potrubná galéria slúži na podzemné vsakovanie zrážkovej vody. Skladá sa z perforovanej rúry, resp. potrubného systému a zo štrkového obsypu obklopujúceho rúru. Zrážková voda sa pod zemou privádza do potrubného systému a cez potrubný systém sa rozptyľuje do galérie vyplnenej štrkom. Na rýchle rozptyľovanie vody v galérii sú potrebné rúry s menovitou svetlosťou 300 mm a s väčšou plochou na vstup vody. Na revíziu a preplachovanie sa do každej potrubnej vetvy musí zaradiť jedna alebo viac kontrolných šácht.

Plánovanie a dimenzovanie vsakovacieho zariadenia upravuje smernica DWA A138. Decentrálne vsakovacie zariadenie sa musí dimenzovať podľa množstva zrážok (v Nemecku napr. údaje KOSTRA) platného v danej lokalite. Veľký význam pre dimenzovanie vsakovacieho zariadenia má priepustnosť podkladu. Od koeficientu priepustnosti kf < 1× 10 – 6m/s už nie je možné úplné vsakovanie, v takýchto prípadoch sa musí naplánovať škrtiaci odtok.

Komponenty

Na stiahnutie

DWG

DWG
Dáta CAD

Akumulace dešťové vody

Akumulace dešťové vody
Informácie o výrobku