Your web browser is outdated.

In order to be able to use the full functionality of our website, please update your browser.

Declarație privind protecția datelor conform RGPD

I. Numele și adresa operatorului

Responsabilă cu prelucrarea datelor în sensul Regulamentului General privind Protecția Datelor și altor legi naționale privind protecția datelor a statelor membre precum și altor prevederi de protecție a datelor este FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG și societățile subsidiare localizate în UE, la care FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG participă însăși direct sau indirect majoritar (grupul de firme FRÄNKISCHE).

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Straße 1
97486 Königsberg / Bayern
Telefon: +49 95 25 88-0
Fax: +49 95 25 88-150
E-mail: info@fraenkische.de
Website: www.fraenkische.com

II. Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor desemnat de operator este:

DataCo GmbH
Herr Kivanc Semen
Dachauer Str. 65
80335 München
Tel.: +49 89740045840
E-Mail: datenschutz@fraenkische.de

III. Generalități privind prelucrarea datelor

Cu următoarele informații dorim să vă oferim dumneavoastră, ca vizitator al paginii noastre, ca un client sau parte interesată de serviciile noastre, ca un furnizor sau în calitate de o altă persoană interesată, un rezumat al procesării datelor dumneavoastră personale de către noi și privind drepturile dumneavoastră provenite din legea procesării datelor. Ce date sunt procesate în detaliu și cum sunt folosite depinde în mare de serviciile dorite și agreate. Așadar, nu toate părțile din informațiile acestea sunt aplicabile dumneavoastră.

1. Scopul procesării datelor personale
Noi colectăm și utilizăm datele personale ale clienților noștri, utilizatorilor paginii web sau a altor persoane interesate doar în limita necesară în contextul de procesare respectiv.

2. Temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Atunci când obținem consimțământul persoanei vizate pentru procese de prelucrare a datelor cu caracter personal, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul General al UE privind Protecția Datelor (RGPD).
În cazul prelucrării datelor cu caracter personal necesare în vederea executării unui contract la care persoana vizată este parte contractantă, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. b RGPD. Același lucru este valabil și pentru procese de prelucrare necesare pentru realizarea de demersuri preliminare încheierii unui contract.
Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine companiei noastre, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. c RGPD.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. d RGPD.
Dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, temeiul legal al prelucrării este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

3. Ștergerea datelor și durata de stocare
Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt șterse sau distruse imediat ce scopul pentru care au fost stocate încetează să mai fie valabil. Stocarea datelor poate continua după acest moment dacă operatorul este obligat să se spună unei prevederi impuse prin regulamentele Uniunii, legi sau alte prevederi emise de organul legislativ european sau național. Distrugerea sau ștergerea datelor se realizează și atunci când expiră un termen de stocare impus de unul dintre normativele menționate mai sus, cu excepția cazului în care există în continuare obligativitatea de a stoca datele în vederea executării ori încheierii unui contract.

IV. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale partenerilor de afaceri

1. Descrierea și anvergura prelucrării datelor
În cadrul cooperării noastre cu partenerii de afaceri, procesăm datele cu caracter personal ale persoanelor de contact de la clienți, furnizori, părți interesate, parteneri de vânzări și parteneri de cooperare (în continuare numiți „parteneri de afaceri”). Vor fi procesate în mod special următoarele date cu caracter personal:

 • Informații de contact, cum ar fi numele și prenumele, adresa comercială, numărul de telefon de afaceri, numărul de telefon mobil de afaceri, numărul de fax de afaceri și adresa de e-mail de afaceri,
 • Informații de plată, cum ar fi informațiile necesare pentru achitarea tranzacțiilor de plată sau pentru prevenirea fraudei, inclusiv informațiile cărților de credit și numerele de verificare ale cardurilor,
 • alte informații a căror procesare este necesară în scopul proiectului sau pentru dezvoltarea unei relații contractuale cu compania noastră și care este furnizată voluntar de către partenerii de afaceri, de ex. în contextul comenzilor plasate, anchete sau detalii despre proiecte,
 • date cu caracter personal, care sunt colectate din surse, baze de date sau informații disponibile publicului și

FRÄNKISCHE prelucrează datele cu caracter personal cu următoarele scopuri:

 • Comunicarea cu partenerii de afaceri privind produsele, serviciile și proiectele, de ex. pentru prelucrarea cererilor partenerilor de afaceri sau pentru furnizarea informațiilor tehnice privind produsele,
 • Planificarea, executarea și administrarea relației comerciale contractuale între FRÄNKISCHE și partenerul de afaceri, de ex. pentru manevrarea comenzii produselor și serviciilor, colectarea plăților, cu scopuri contabile și pentru decont, și pentru executarea livrărilor, activităților de mentenanță sau reparațiilor,
 • Efectuarea chestionarelor pentru clienți, campaniilor de marketing, analizelor de piață, competițiilor, concursurilor și alte acțiuni și evenimente,
 • Efectuarea chestionarelor de satisfacție a clienților și marketing direct,
 • Menținerea și protejarea produselor și serviciilor noastre, precum și a paginii noastre web, împiedicarea și acoperirea riscurilor de securitate, a fraudei sau a altor activități criminale sau activități ce au intenția de a cauza daune,
 • Respectarea (i) cerințelor legale (de ex. a obligațiilor fiscale și comerciale, a se vedea și cifra IV nr. 3 în acest sens), (ii) obligațiilor existente pentru efectuarea evaluărilor de conformitate (pentru a împiedica frauda economică sau spălarea de bani), precum și (iii) a regulamentelor întreprinderii noastre și a standardului industrial și
 • Rezolvarea disputelor legale, implementarea contractelor existente și invocarea, exercitarea și apărarea pretențiilor legale.

2. Scopuri ale prelucrării datelor și temeiuri legale
Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru atingerea scopurilor numite anterior. Dacă nu este precizat altfel în mod expres la colectarea datelor cu caracter personal, temeiul legal pentru prelucrarea datelor este:

 • executarea și îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră conform art. 6 alin. 1 lit. b RGPD,
 • îndeplinirea obligațiilor legale, cărora se supune FRÄNKISCHE conform art. 6 alin. 1 lit. c RGPD, sau
 • apărarea intereselor legitime ale FRÄNKISCHE conform art. 6 alin. 1 lit. f RGPD. Interesul legitim al FRÄNKISCHE este inițierea, executarea și manevrarea relației de afaceri.

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în mod expres într-un caz unic, acest acord reprezintă temeiul legal pentru prelucrarea conform art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.

3. Durata stocării
Noi prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și legale.
Dacă datele pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale nu mai sunt necesare, acestea sunt șterse în mod regulat, dacă prelucrarea ulterioară - limitată - a acestora nu este necesară pentru următoarele scopuri:

 • îndeplinirea obligațiilor legale de păstrare a documentelor (de ex. obligațiile comerciale și fiscale de păstrare a documentelor conform Codului Comercial și Codului Fiscal). Termenii prevăzuți prin lege privind păstrarea documentelor, respectiv documentație sunt de regulă de la doi până la zece ani.
 • obținerea dovezilor în cadrul termenilor legali de prescripție. Conform secțiunii 195 ff din Codul Civil (BGB), acești termeni de prescripție pot fi până la 30 de ani, termenul regulat de prescripție fiind de 3 ani.

V. Furnizarea site-ului web și generarea de fișiere jurnal

1. Descrierea și circumstanțele prelucrării datelor
La fiecare apelare a paginii noastre de internet, sistemul nostru colectează automat date și informații de pe sistemul computerului apelant.
Vor fi procesate în mod special următoarele date cu caracter personal:

(1) Informații privind tipul de browser și versiunea utilizată
(2) Sistemul de operare al utilizatorului
(3) Furnizorul de internet al utilizatorului
(4) Adresa IP a utilizatorului
(5) Data și ora accesului
(6) Pagini web, de pe care sistemul utilizatorului ajunge pe pagina noastră
(7) Pagini web, care sunt apelate de sistemul utilizatorului prin pagina noastră web

Datele se stochează și în fișierele jurnal ale sistemului nostru. Stocarea acestor date nu se realizează împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

2. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor
Temeiul legal pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

3. Scopul prelucrării datelor
Stocarea datelor numite are loc pentru a permite afișarea paginii web pe browserul dumneavoastră, pentru a asigura funcționalitatea paginii web și pentru a optimiza pagina web. În acest context, nu se realizează o evaluare a datelor în scopuri de marketing.
Aceste scopuri ale prelucrării datelor reprezintă interesul nostru legitim conform art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

4. Durata stocării
Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate. În cazul datelor care au fost colectate pentru a putea furniza site-ul web, ștergerea se realizează atunci când se încheie sesiunea respectivă.
În cazul stocării datelor în fișiere jurnal, ștergerea se realizează după 14 zile. Este posibil să aibă loc și stocări pe perioade mai îndelungate. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt anonimizate, astfel încât să nu mai poată fi făcută nicio legătură cu clientul apelant.

5. Posibilitate de contestare și eliminare
Colectarea datelor în vederea furnizării site-ului web și stocarea datelor în fișiere jurnal sunt strict necesare pentru funcționarea site-ului de internet. De aceea, utilizatorul nu are posibilitatea de a se opune acestei colectări.

VI. Utilizarea modulelor cookie

Pagina noastră utilizează module cookie. Modulele cookie sunt mici fișiere tip text, care sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră, dacă vizitați site-ul nostru web. Utilizăm module cookie pentru a ne asigura de utilizarea ofertei noastre online, în scopuri de marketing, precum și pentru optimizarea site-urilor individuale și pentru a garanta securitatea IT. În funcție de utilizarea acestora, în modulele cookie se stochează, de exemplu, date despre configurările de limbă, termenii de căutare sau frecvența cu care a fost vizitată pagina.

În momentul în care accesați site-ul nostru web, se afișează un așa-numit „cookie banner” în care vă puteți da consimțământul cu privire la utilizarea modulelor cookie pe această pagină web, apăsând pe un buton și selectând modulele cookie care să poată fi utilizate pe acest site. Selecția dumneavoastră este salvată și pentru accesările ulterioare.

Dacă ulterior nu mai sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie, puteți modifica oricând utilizarea acestor module prin ajustarea configurărilor pentru gestionarea modulelor cookie din browser-ul dumneavoastră de internet. Aici puteți în special să ștergeți modulele cookie deja stocate sau puteți împiedica stocarea viitoare a cookie-urilor. Vă rugăm să rețineți că setările variază în funcție de browser-ul utilizat și nu pot fi explicate aici în termeni generali.

În funcție de funcția și scopul lor, utilizarea anumitor cookie-uri necesită consimțământul utilizatorului.

Nu este nevoie de consimțământ pentru modulele cookie esențiale pentru utilizarea paginii noastre, pentru design-ul site-ului web sau pentru asigurarea siguranței IT. Stabilirea acestor cookie-uri și activități de prelucrare conexe sunt permise prin articolul 6 alineatul (1) litera (f) RGPD.

Modulele cookie necesare pentru alte scopuri, ca de exemplu pentru scopuri de marketing sau de analiză statistică a activității dumneavoastră pe acest site web necesită consimțământul dumneavoastră. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în acest caz este articolul 6 alineatul (1) litera (a) RGPD.

Prin utilizarea ofertei noastre de rețele sociale și servicii de hărți, pot avea loc transferuri de date în SUA și prelucrarea ulterioară a datelor de utilizare pentru serviciile respective. Temeiul pentru aceste eventuale activități de prelucrare este declarația dvs. explicită de consimțământ, pe care a-ți acordat-o prin intermediul bannerului cu module cookie. Declarația dvs. de consimțământ justifică în mod excepțional și pe baza de cazuri individuale o astfel de prelucrare a datelor conform art. 49 alin. 1 lit. a din RGPD. Rețineți faptul că în SUA nu există un nivel de protecție a datelor comparabil cu cel din UE sau din SEE. Este posibil mai ales ca în baza unor împuterniciri legale, organisme de stat să acceseze datele dvs. cu caracter personal, fără ca dvs. să aflați acest lucru. În SUA, nu există posibilități similare pentru afirmarea propriilor drepturi, astfel încât acest demers nu pare a fi promițător.

Eventuale transferuri de date au loc exclusiv automatizat în legătură cu utilizarea ofertei noastre de rețele sociale și a serviciilor de hărți oferit de Google și cu ajutorul modulelor cookie. Mai multe detalii în acest sens aflați din această declarație de confidențialitate la secțiunea „XI. Utilizarea de plug-in-uri Social Media”.

Puteți refuza integral utilizarea modulelor cookie și a altor tehnologii sau puteți face setări individuale. În plus, puteți revoca consimțământul dvs. în orice moment, cu efect pentru viitor. Prelucrările efectuate anterior nu sunt atinse de revocare. Vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de e-mail dsb_fraenkische@riscreen.de

Privire de ansamblu asupra modulelor cookie utilizate pe acest site

VII. Prelucrarea în activitatea noastră pe rețelele sociale (LinkedIn, Xing, YouTube, Facebook, Instagram)

Pe site-ul nostru web utilizăm referințe („link-uri”) către rețelele sociale LinkedIn, Xing, YouTube, Facebook și Instagram, pentru a atrage atenția asupra serviciilor și produselor FRÄNKISCHE și pentru a intra în contact cu dumneavoastră ca vizitatori și utilizatori ai acestor site-uri de rețele sociale, precum și ai site-ului nostru web.

Puteți recunoaște referințele la logo-ul rețelei sociale respective. Prin acționarea logo-ului, se creează o legătură directă între browser-ul dumneavoastră și serverul serviciului respectiv și sunteți redirecționat pe pagina web a furnizorului terț.

În continuare, veți afla cum sunt prelucrate datele dumneavoastră în activitățile de pe rețelele sociale respective.

Gestionăm următoarele activități:

Platformă activitate furnizor informații despre politica de confidențialitate a furnizorului
LinkedIn https://www.fraenkische.com/linkedin LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_join-form-privacy-policy
Xing https://www.fraenkische.com/xing New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
YouTube https://www.fraenkische.com/youtube_de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland https://policies.google.com/privacy?hl=de
Facebook https://www.fraenkische.com/facebook_de Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
(“Facebook”)
https://www.facebook.com/help/568137493302217
Instagram https://www.fraenkische.com/instagram_de Facebook https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram-Hilfebereich&bc[1]=Richtlinien%20und%20Meldungen

Pentru Facebook există informații suplimentare și completări mai jos, la punctul 4.

1. Prelucrarea datelor de către noi
Gestionăm activitatea pe rețelele sociale pentru a atrage atenția asupra produselor, serviciilor și oportunităților noastre de carieră și, în acest scop, pentru a comunica cu utilizatorii și a realiza îmbunătățiri.
Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc, în principiu, pe baza art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD, în virtutea intereselor noastre legitime privind relațiile publice, comunicarea și îmbunătățirea produselor, în măsura în care nu se prevede altfel.
Putem să vă vizualizăm postările și interacțiunile similare în activitățile noastre pe rețelele sociale, precum și – în funcție de setarea de confidențialitate – profilul dumneavoastră public. Folosim aceste date, după caz, pentru a ne îmbunătăți informațiile și produsele, în special în activitățile noastre pe rețelele sociale.
În cazul în care, ne contactați prin intermediul activităților noastre pe rețelele sociale, prelucrăm datele dumneavoastră personale furnizate pentru a procesa solicitarea dumneavoastră, în special pentru a răspunde la întrebări. Eventual răspundem apoi la întrebarea dumneavoastră prin intermediul activității pe rețeaua socială respectivă. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este, în multe cazuri, art. 6 alin. 1 lit. b) din RGPD (îndeplinirea contractului sau măsuri precontractuale) sau, dacă acest temei juridic nu este relevant, art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD, pe baza intereselor legitime care decurg din scopurile menționate.
În plus, prelucrăm de asemenea, după caz, date cu caracter personal în legătură cu activitățile pe rețelele sociale, corespunzător informațiilor din secțiunea III.
Ca măsură de precauție, atragem atenția asupra faptului că comunicarea prin intermediul platformei poate fi nesigură. Ne puteți contacta oricând prin alte canale de comunicare, iar apoi veți primi un răspuns tot prin intermediul acestora.
Mai mult, primim de la platforme statistici de utilizare agregate, pe care le folosim pentru a evalua comportamentul de utilizare și pentru a îmbunătăți oferta noastră de informații. Statisticile de utilizare pot fi create și de către platforme, după caz, pe baza datelor cu caracter personal. Informații suplimentare în acest sens pot fi găsite în politicile de confidențialitate ale furnizorilor respectivi menționați mai sus. Informații specifice despre Facebook puteți găsi mai jos.

2. Prelucrarea de către operatorul platformei
Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către furnizorii respectivi. Operatorii platformelor au control asupra prelucrării datelor în cadrul utilizării serviciului respectiv. Acest lucru include, de exemplu, stocarea și utilizarea de cookies în terminalele utilizatorilor, precum și analiza comportamentului dumneavoastră pe rețeaua socială.

3. Informații despre ștergerea postărilor
Dacă publicați în activitățile noastre pe rețelele sociale date cu caracter personal, sub formă de postări, de exemplu imagini, texte, videoclipuri, sau interacționați în alt mod, de exemplu făcând clic pe butonul „Like”, datele dumneavoastră sunt prelucrate și publicate în multe cazuri. Dacă este vorba despre un conținut neadecvat, îl putem șterge, în conformitate cu procedurile și politicile uzuale ale platformelor respective.

4. Completări despre Facebook și Instagram
Când vizitați pagina noastră de fani Facebook și profilul nostru de Instagram, Facebook înregistrează în special adresa dvs. IP și alte informații transmise de browser-ul dumneavoastră, precum și alte informații, după caz, care sunt disponibile pe calculatorul dumneavoastră sub formă de cookie-uri. Aceste informații sunt folosite pentru a ne pune la dispoziție nouă, în calitate de deținători ai paginii de fani Facebook și ai profilului de Instagram, informații statistice despre utilizarea activităților respective (Insights).
Facebook și noi prelucrăm datele cu caracter personal ca operatori asociaţi, în sensul art. 26 din RGPD, și în acest scop am încheiat un acord corespunzător de control comun (Joint-Controller-Agreement). Informațiile esențiale privind acordul corespunzător dintre noi și Facebook, conform art. 26 din RGPD, pot fi găsite la https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor de către Facebook în cadrul Facebook Insights, consultați https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
Indiferent de informațiile din acordul conex, vă puteți revendica drepturile ca persoană vizată față de noi și Facebook.
Datele colectate despre dumneavoastră în acest context sunt prelucrate de Facebook și, după caz, transferate în țări din afara Uniunii Europene, în special la Facebook Inc., cu sediul în SUA. Atragem atenția asupra faptului că Facebook este responsabilă în materie de protecție a datelor pentru procesele corespunzătoare de transmitere și de prelucrare ulterioară. Ce date concrete primește Facebook și cum sunt utilizate aceste date este descris în politica de confidențialitate a Facebook. Informații suplimentare în acest sens puteți găsi în politica de confidențialitate a Facebook: http://de-de.facebook.com/about/privacy
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în acest context este art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD (interesele legitime pentru atingerea scopurilor menționate mai sus) sau, dacă a fost obținut un consimțământ, art. 6 alin. 1 lit. a) și art. 7 din RGPD (consimțământul).
Setările pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe Facebook le puteți efectua pe https://www.facebook.com/ads/preferences, https://www.facebook.com/settings și https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209.

VIII. Buletine informative

1. Descrierea și anvergura prelucrării datelor
a. Pe site-ul nostru de internet există posibilitatea de a vă abona la un buletin informativ gratuit. Astfel, toate datele din interfața de intrare, cum ar fi de exemplu adresa de e-mail, datele de contact și țara, sunt transmise către noi la înregistrarea pentru buletinul informativ.

În acest sens sunt colectate la înregistrare și adresa de IP, precum și datele la momentul înregistrării.

b. dacă dumneavoastră, respectiv angajatorul dumneavoastră, pentru care sunteți persoană de contact pentru firma noastră, cumpărați produse sau servicii de la noi (de ex. prin pagina noastră web) și introduceți adresa dumneavoastră de e-mail, acesta poate fi utilizată ulterior de noi pentru trimiterea unui buletin informativ. Într-un astfel de caz, buletinul informativ va trimite doar anunțuri publicitare directe pentru produse similare, pe care le-ați comandat deja de la noi sau pe care le-ați luat în considerare.

În contextul prelucrării datelor în vederea trimiterii de buletine informative, datele nu sunt divulgate niciunui terț. Pe lângă trimiterea buletinului informativ, datele se utilizează și pentru generarea de profiluri de utilizator.

2. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor după înregistrarea în vederea primirii unui buletin informativ, în prezența consimțământului utilizatorului, este art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.
Temeiul legal pentru trimiterea buletinului informativ după cumpărarea de produse și servicii este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.

3. Scopul prelucrării datelor
Colectarea adresei de e-mail a utilizatorului servește la expedierea buletinului informativ.
Colectarea altor date cu caracter personal în contextul procedurii de înregistrare servește la împiedicarea utilizării abuzive a serviciilor sau a adresei de e-mail întrebuințate.

4. Durata stocării
Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate. Așadar, adresa de e-mail a utilizatorului se stochează doar atâta timp cât este activ abonamentul la buletinul informativ.
Restul datelor cu caracter personal colectate în cadrul procedurii de înregistrare se șterg după șapte zile.

5. Posibilitate de contestare și eliminare
Abonamentul la buletinul informativ poate fi revocat în orice moment de către utilizatorul vizat. În acest scop, în fiecare buletin informativ se găsește un link corespunzător.
Prin acesta este posibilă și revocarea consimțământului acordat pentru stocarea datelor cu caracter personal colectate cu ocazia procedurii de înregistrare.

IX. Crearea și utilizarea unui cont de client

1. Circumstanțele și scopul prelucrării datelor
Pentru utilizarea unor anumite servicii prin pagina noastră web este necesară înregistrarea utilizatorului. În cazul creării și utilizării unui cont de client sunt prelucrate date cu caracter personal, cum ar fi de exemplu numele dumneavoastră, datele de contact, datele contului de utilizator, precum și date privind serviciile luate în considerare de dumneavoastră în cadrul utilizării contului de client.

O parte din aceste informații este preluată automat de programul nostru de administrare a clienților și se stochează acolo în vederea completării comenzii pentru produsul comandat. În plus, datele colectate la înregistrare ne permit să întreținem relația cu utilizatorul, să transmitem materiale publicitare, să încheiem relații contractuale și să procesăm solicitări.

2. Temeiul legal pentru prelucrarea datelorg
Dacă înregistrarea servește la executarea unui contract, la care persoana vizată este parte contractantă, sau la realizarea de demersuri preliminare încheierii unui contract, un temei legal suplimentar pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. b RGPD.
Dacă utilizatorul este un angajat la un partener comercial al FRÄNKISCHE, temeiul legal pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.
Temeiul legal pentru preluarea și stocarea automată a datelor în programul nostru de administrare a clienților este art. 6 alin. 1 lit. b RGPD.
Temeiul legal pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal la utilizarea contului este art. 6 alin. 1 lit. b RGPD.

3. Durata stocării
Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate. În cazul datelor care au fost colectate pentru a putea furniza site-ul web, ștergerea se realizează atunci când se încheie sesiunea respectivă.
Datele colectate în cadrul procesului de înregistrare în vederea executării unui contract sau realizării de demersuri preliminare încheierii unui contract se șterg atunci când datele nu mai sunt necesare pentru executarea contractului. Inclusiv după revocarea contractului poate să se mențină necesitatea de a stoca datele cu caracter personal ale părții contractuale, pentru a respecta obligații de natură contractuală sau legală.
Dacă doriți să ștergem contul dvs. de client, contactați-ne la adresa info@fraenkische.de. Vă informăm că prin ștergerea contului de client se înțelege ștergerea datelor cu caracter personal care nu cad sub incidența termenelor de păstrare impuse de lege. Aceste date se găsesc în programul nostru de administrare a clienților.

X. Formular de contact și contactarea prin e-mail

1. Descrierea și circumstanțele prelucrării datelor
Pe pagina noastră web sunt disponibile formulare de contact care pot fi utilizate pentru a ne contacta prin mijloace electronice. Dacă un utilizator face uz de această posibilitate de a ne contacta, datele introduse pe ecranul de completare a datelor ne sunt transmise și sunt stocate. Aceste date sunt:

(1) Nume (câmp obligatoriu)
(2) Posibilitate de contact, de ex. adresă de e-mail, adresă poștală sau număr de telefon
(conform modalității de contact dorite, câmp obligatoriu)
(3) Mesajul dumneavoastră
(4) Adresa IP a utilizatorului
(5) Data și ora înregistrării

În acest context, datele nu sunt divulgate niciunui terț din afara grupului de companii FRÄNKISCHE. Datele se utilizează exclusiv pentru procesarea corespondenței.

2. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor în prezența consimțământului utilizatorului este art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor transmise în contextul expedierii e-mailurilor este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD. În cazul în care interacțiunea prin e-mail are loc în vederea încheierii unui contract, un temei legal suplimentar al prelucrării este art. 6 alin. 1 lit. b RGPD.

3. Scopul prelucrării datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal ce provin de pe ecranul de completare a datelor servește exclusiv la procesarea interacțiunii respective. În cazul unei interacțiuni prin e-mail, este valabil și interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor.
Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procedurii de expediere servesc la împiedicarea utilizării abuzive a formularului de contact și la asigurarea securității sistemelor noastre informatice.

4. Durata stocării
Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate. Pentru datele cu caracter personal ce provin de pe ecranul de completare a formularului de contact și cele transmise prin e-mail, acest lucru se întâmplă atunci când corespondența respectivă cu utilizatorul încetează și situația respectivă este clarificată ca fiind încheiată.

5. Posibilitate de contestație și revocare
Utilizatorul are în orice moment posibilitatea de a-și retrage consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal care îi aparțin. Dacă utilizatorul ne contactează prin e-mail, se poate opune în orice moment stocării datelor cu caracter personal care îi aparțin. Într-un atare caz, corespondența nu poate să continue. Dacă doriți să vă ștergem datele, vă rugăm să ne trimiteți solicitarea respectivă la info@fraenkische.de
În acest caz, toate datele cu caracter personal stocate pe parcursul interacțiunii se șterg.

XI. Utilizarea altor plug-in-uri ale rețelelor sociale

Pe pagina noastră web utilizăm așa numitele plug-in-uri sociale ale întreprinderii, care operează rețelele sociale. Plug-in-urile reprezintă extensii independente ale furnizorului de rețele sociale. Utilizăm plug-in-uri, pentru ca vizitatorul paginii noastre web să poată împărți conținuturile ofertei noastre online în rețele individuale și pentru a lărgi oferta noastră online.

Dacă doriți, ca furnizorul de rețele sociale să poată obține date despre această ofertă online și după caz, să le stocheze, respectiv să le transmită mai departe, nu trebuie să utilizați plug-in-urile respective. Prin așa numita soluție prin 2 click-uri, vă protejăm de faptul că vizita dumneavoastră pe pagina noastră web este înregistrată și evaluată regulat de furnizorii de rețele sociale. Transmiterea datelor cu caracter personal către operatorul unei rețele sociale are loc doar la utilizarea plug-in-ului social.

În continuare veți găsi informații privind plug-in-urile individuale aplicate pe pagina noastră web.

1. LinkedIn
a. Contextul prelucrării datelor cu caracter personal
Pe paginile noastre sunt integrate componente ale rețelei sociale „LinkedIn”. Aceste funcții sunt furnizate de LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlanda. Prin utilizarea butonului „InShare”, site-urile web vizitate de dvs. sunt conectate la contul dvs. LinkedIn și aduse la cunoștința altor utilizatori. În acest context, se transmit date către LinkedIn.

Puteți găsi indicații privind prelucrarea și utilizarea ulterioară ale acestor date de către LinkedIn, precum și drepturile și posibilitățile de setare în vederea protejării sferei dvs. private, în declarația LinkedIn privind protecția datelor, care poate fi apelată la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

b. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Baza legală pentru transmiterea datelor cu caracter personal către LinkedIn este art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.

Puteți găsi mai multe informații privind prelucrarea datelor pe LinkedIn în declarația LinkedIn privind protecția datelor, care poate fi apelată la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com%7Cli-other.

2. Xing
a. Contextul prelucrării datelor cu caracter personal
Pe site-urile noastre sunt integrate componente ale serviciului „Xing”, operat de XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Prin utilizarea butonului XING, paginile web vizitate de dvs., respectiv conținuturile sunt conectate la contul dvs. XING și aduse la cunoștința altor utilizatori. În acest context, se transmit date către XING.

Puteți găsi indicații privind prelucrarea și utilizarea ulterioare ale acestor date de către Xing, precum și drepturile și posibilitățile de setare în vederea protejării sferei dvs. private, în declarația Xing privind protecția datelor, care poate fi apelată la https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

b. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Baza legală pentru transmiterea datelor cu caracter personal către XING este art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.

Puteți găsi mai multe informații privind prelucrarea datelor pe XING în declarația Xing privind protecția datelor, care poate fi apelată la https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

3. Youtube
a. Contextul prelucrării datelor cu caracter personal
Pe site-urile noastre sunt integrate componente ale serviciului „Youtube”, operat de YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. YouTube, LLC este o companie fiică a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.
Prin așa numita soluție prin 2 click-uri, vă protejăm de faptul că vizita dumneavoastră pe pagina noastră web este înregistrată și evaluată regulat de Youtube. Dacă la vizitarea paginii noastre web v-ați dat acordul pentru includerea și utilizarea serviciilor Youtube, datele cu caracter personal vor fi transferate de la dumneavoastră către Youtube. Puteți găsi indicații privind prelucrarea și utilizarea ulterioare ale acestor date de către Youtube/Google, precum și drepturile și posibilitățile de setare în vederea protejării sferei dvs. private, în declarația Google privind protecția datelor, care poate fi apelată la https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=de.

b. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Baza legală pentru transmiterea datelor cu caracter personal către Youtube este art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.
Puteți găsi mai multe informații în această privință în declarația Youtube/Google privind protecția datelor, care poate fi apelată la https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=de.

c. Scopul prelucrării datelor
În ceea ce privește scopul prelucrării datelor dvs. precum și utilizarea lor de către Youtube, facem referire la declarația Youtube/Google privind protecția datelor, care poate fi apelată la https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=de.

d. Durata stocării, posibilitate de contestare și anulare
În ceea ce privește durata de stocare precum și dreptul de opoziție și de eliminare valabile la Youtube, facem referire la declarația Youtube/Google privind protecția datelor, care poate fi apelată la https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=de.

4. Facebook
a. Domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal
Această ofertă online stabilește un link la serviciile companiei „Facebook Ireland Ltd.” (denumită în continuare „Facebook”).

La vizitarea paginii noastre de fani Facebook, Facebook înregistrează mai ales adresa dvs. IP, precum și, după caz, alte informații, existente în PC-ul dvs. sub formă de module cookie. Aceste informații sunt folosite pentru a ne pune la dispoziție nouă, în calitate de deținători ai paginii de fani Facebook, informații statistice despre utilizarea paginii Facebook.

Datele colectate despre dvs. în acest context sunt prelucrate de Facebook și, după caz, transferate în țări din afara Uniunii Europene. Atragem atenția asupra faptului că Facebook este responsabilă în materie de protecție a datelor pentru procesele corespunzătoare de transmitere și de prelucrare ulterioară. Ce date concrete primește Facebook și cum sunt utilizate aceste date este descris în linii generale în politica de confidențialitate a Facebook. Mai multe informații în acest sens găsiți în declarația de confidențialitate a companiei Facebook: http://de-de.facebook.com/about/privacy

b. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal transmise către Facebook este art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD, în măsura în care folosiți serviciile conform destinației. În plus, se aplică art. 6 alin. 1 lit. foarte din RGPD.

5. Instagram
a. Domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal
Pe paginile noastre web sunt integrate componente ale serviciului „Instagram”, o platformă tehnică și un serviciu al Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

În principiu, atunci când se accesează o pagină Instagram, adresa IP atribuită echipamentului dvs. terminal este transmisă către Facebook/Instagram. Facebook/Instagram declară că prelucrează această adresă IP numai anonimizat și că o șterg după 90 de zile. Informațiile în plus despre echipamentele terminale ale utilizatorilor sunt stocate numai în cadrul utilizării funcțiilor conform destinației, cum ar fi notificarea de înregistrare.

Puteți găsi indicații privind prelucrarea și utilizarea ulterioară a acestor date de către Instagram, precum și drepturile și posibilitățile de setare în vederea protejării sferei dvs. private, în declarația Instagram privind protecția datelor, care poate fi accesată la https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

b. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal transmise către Instagram este art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD, în măsura în care folosiți serviciile conform destinației. În plus, se aplică art. 6 alin. 1 lit. foarte din RGPD.

XII. Analiza web realizată prin etracker

1. Contextul prelucrării datelor cu caracter personal
Pentru site-ul nostru web, utilizăm instrumentul software Web Controlling Suite de la etracker (www.etracker.com), un furnizor german de software-uri de analiză web, pentru analiza comportamentului de navigare al utilizatorilor noștri. Software-ul setează un modul cookie pe computerul utilizatorului (pentru detalii despre module cookie, consultați informațiile de mai sus). Atunci când sunt apelate anumite caracteristici ale site-ului nostru, se stochează următoarele date:

(1) Trei octeți din adresa IP a sistemului apelant al utilizatorului (xxx.xxx.xxx.???)
(2) Pagina web apelată
(3) Pagina web, de pe care utilizatorul a ajuns la pagina web apelată (referința)
(4) Subpaginile, care sunt apelate de pe pagina apelată
(5) Durata de așteptare pe pagina web
(6) Cât de des este apelată pagina web

Software-ul de evaluare rulează în acest timp exclusiv pe serverele etracker Nu are loc stocarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului, deoarece adresa IP este anonimizată. Software-ul este setat în așa fel încât adresele IP să nu fie stocate în totalitate, 1 octet al adresei IP fiind ascuns (de exemplu: xxx.xxx.xxx.???). Astfel, nu mai este posibil să se creeze o legătură între adresa IP abreviată și computerul apelant.
Datele nu sunt transmise mai departe niciunui terț. În scopuri statistice, exportăm la nevoie rapoarte cu datele anonimizate memorate de etracker.

2. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului este art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.

3. Scopul prelucrării datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând utilizatorilor, anonimizate cât se poate de curând, ne permite să analizăm comportamentul de navigare al utilizatorilor noștri. Prin evaluarea datelor obținute, suntem în măsură să compilăm informații privind utilizarea componentelor individuale ale site-ului nostru web. Acest lucru ne ajută să ne îmbunătățim în permanență site-ul web și caracteristicile care îl fac ușor de utilizat.

4. Durata stocării
Deoarece datele sunt anonimizate, ele nu se șterg, ci rămân permanent la dispoziția noastră, pentru a putea fi evaluate. Nu este posibil să se creeze o legătură cu utilizatorii individuali. etracker s-a obligat să nu cumuleze niciodată datele colectate cu date din alte surse, de exemplu pentru a face o referință personală (consultați și https://www.etracker.com/en/data-privacy/).

Puteți găsi mai multe detalii privind setările referitoare la sfera privată valabile pentru software-ul etracker urmând linkul: https://www.etracker.com/en/data-privacy/

XIII. Google Adwords

1. Descrierea și contextul prelucrării datelor
Pentru campaniile noastre de marketing, utilizăm sistemul Google Adwords Conversion-Tracking. Acesta este un serviciu de analiză oferit de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.
Atunci când dați clic pe un anunț conectat la Google, pe computerul dvs. este memorat un modul cookie de Conversion-Tracking. Aceste module cookie își pierd valabilitatea după 30 de zile, nu obțin date cu caracter personal și, așadar, nu au rol în identificarea personală.
Atunci când apelați anumite site-uri web care ne aparțin, cât timp modulul cookie încă nu a expirat, suntem în măsură să recunoaștem faptul că ați dat clic pe anunț și că astfel ați fost redirecționat(ă) la site-ul nostru web. Google, în calitate de furnizor al serviciului, primește, de asemenea, această informație.

2. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor
Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului este art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.

3. Scopul prelucrării datelor
Informațiile pe care le obținem cu ajutorul modulului cookie de conversie servesc scopului de a genera statistici privind conversia. Cu ajutorul acestora aflăm numărul total de utilizatori care au dat clic pe un anunț al nostru conectat la Google și care au fost redirecționați către un site prevăzut cu un marcator de Conversion-Tracking. Totuși, nu primim informații care permit identificarea personală a utilizatorului.

4. Durata stocării
Deși modulele cookie își pierd valabilitatea după 30 de zile, ele nu se șterg până când nu vă ocupați personal de ștergerea lor.
Puteți găsi mai multe informații, precum și declarația de protecție a datelor de la Google la https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=ro.

5. Posibilitate de contestare și anulare
Dacă nu mai doriți să participați la tracking, puteți refuza să vă dați acordul în acest sens prin apelarea inițială a paginii noastre web sau prin prevenirea creării de cookies în setările browserului.
De asemenea, puteți dezactiva reclamele personalizate pentru dumneavoastră în setările de la Google. Puteți găsi instrucțiuni la https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=ro.

XIV. Facebook Pixel

1. Descrierea și domeniul de aplicare ale prelucrării datelor
Folosim Facebook Pixel pentru a plasa pe Facebook anunțuri specifice unui grup țintă (în special anunțuri despre posturi) și pentru a măsura conversia. Acesta este administrat de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook“). Acest instrument permite urmărirea comportamentului utilizatorilor după ce au făcut clic pe un anunț publicitar de pe Facebook și au fost redirecționați pe site-ul companiei de publicitate sau pentru care se face publicitate. Măsurarea conversiei permite măsurarea, evaluarea și optimizarea eficacității anunțurilor publicitare pe Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață.
Datele cu caracter personal colectate sunt transmise la Facebook de către Facebook Pixel și sunt prelucrate de Facebook în scopul măsurării conversiei. Noi primim de la Facebook, după caz, rapoarte despre măsurarea conversiei în formă anonimizată. Nu se poate exclude faptul că Facebook creează o conexiune între datele cu caracter personal transmise și alte date cu caracter personal, de exemplu, cele dintr-un cont Facebook existent sau că Facebook utilizează datele corespunzătoare în alte scopuri proprii.
Mai mult, nu se poate exclude faptul că datele sunt transmise în țări terțe nesigure, de exemplu SUA.
Prin integrarea Facebook Pixel avem posibilitatea de a plasa pe Facebook anunțuri orientate spre grupuri țintă.
Facebook Pixel este utilizat, de asemenea, pentru a afișa anunțuri pe Facebook persoanelor cu care am fost deja în contact (așa-numitul Retargeting).
Atunci când faceți clic pe un anunț conectat la Facebook, pe computerul dvs. este memorat un modul cookie de Conversion-Tracking.
Atunci când apelați anumite site-uri web care ne aparțin, cât timp modulul cookie încă nu a expirat, suntem în măsură să recunoaștem faptul că ați făcut clic pe anunț și că astfel ați fost redirecționat(ă) la site-ul nostru web. Facebook, în calitate de furnizor al serviciului, primește, de asemenea, această informație.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Prelucrarea are loc numai dacă există un consimțământ. Acesta este acordat de dumneavoastră prin declarația din banner-ul nostru de cookie, care vă este afișat la prima accesare a site-ului, printre altele.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care aparțin utilizatorului este art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD (consimțământul).
Transmiterile de date cu caracter personal către țări terțe nesigure au loc pe baza unui consimțământ, conform art. 49 alin. 1 lit. a) din RGPD (consimțământul), precum și pe baza clauzelor contractuale standard în UE.

3. Scopul prelucrării datelor
Scopul prelucrării datelor este măsurarea, evaluarea și optimizarea eficacității anunțurilor publicitare pe Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață.
Un alt scop este acela de a afișa anunțuri pe Facebook persoanelor cu care am fost deja în contact (așa-numitul Retargeting).

4. Durata stocării
Durata de stocare a cookie-urilor o puteți găsi în prezentarea generală a cookie-urilor utilizate pe acest site.
Informații generale despre prelucrarea datelor de către Facebook puteți găsi în politica Facebook privind datele, la https://www.facebook.com/policy.php. Informații specifice și detalii despre Facebook Pixel și modul de funcționare a acestuia puteți găsi în zona de asistență Facebook, la https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

5. Posibilitatea de revocare și abrogare
Dacă nu doriți să participați la urmărire, puteți refuza să vă acordați consimțământul la prima accesare a site-ului nostru sau vă puteți revoca ulterior consimțământul.

XV. LinkedIn Insight Tag

1. Descrierea și domeniul de aplicare ale prelucrării datelor
Pentru a plasa pe LinkedIn anunțuri specifice unui grup țintă (în special anunțuri despre posturi) și pentru a măsura conversia folosim LinkedIn Insight Tag aparținând LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda („LinkedIn“).
LinkedIn Insight Tag permite colectarea datelor despre vizitele pe site, inclusiv adresa URL, Referrer-URL, adresa IP, caracteristicile dispozitivului și browser-ului (User Agent) și marca temporală. Adresele IP sunt scurtate sau (dacă sunt utilizate pentru a ajunge la membri independent de dispozitiv) dispersate. Acest instrument permite urmărirea comportamentului utilizatorilor după ce au făcut clic pe un anunț publicitar de pe LinkedIn și au fost redirecționați pe site-ul companiei de publicitate sau pentru care se face publicitate. Măsurarea conversiei permite măsurarea, evaluarea și optimizarea eficacității anunțurilor publicitare pe LinkedIn în scopuri statistice și de cercetare de piață.
Datele cu caracter personal colectate sunt transmise la LinkedIn de către LinkedIn Insight Tag și sunt prelucrate de LinkedIn în scopul măsurării conversiei. Noi primim de la LinkedIn rapoarte despre măsurarea conversiei în formă anonimizată. Nu se poate exclude faptul că LinkedIn realizează o conexiune între datele cu caracter personal transmise și alte date cu caracter personal, de exemplu, cele dintr-un cont LinkedIn existent. De asemenea, LinkedIn utilizează date care nu vă identifică pentru a îmbunătăți relevanța anunțurilor și pentru a ajunge la membri independent de dispozitiv. Nu este exclus faptul că LinkedIn utilizează datele corespunzătoare pentru alte scopuri proprii.
Prin integrarea LinkedIn Insight Tag avem posibilitatea de a plasa pe LinkedIn anunțuri orientate spre grupuri țintă și de a obține informații în timp real despre obiectivele profesionale și conținuturile preferate ale vizitatorilor site-ului.
Nu se poate exclude faptul că datele sunt transmise în țări terțe nesigure, de exemplu SUA.
LinkedIn Insight Tag este utilizat, de asemenea, pentru a afișa anunțuri pe LinkedIn persoanelor cu care am fost deja în contact (așa-numitul Retargeting).
Atunci când dați clic pe un anunț conectat la LinkedIn, pe computerul dvs. este memorat un modul cookie de Conversion-Tracking.
Atunci când apelați anumite site-uri web care ne aparțin, cât timp modulul cookie încă nu a expirat, suntem în măsură să recunoaștem faptul că ați făcut clic pe anunț și că astfel ați fost redirecționat(ă) la site-ul nostru web. LinkedIn, în calitate de furnizor al serviciului, primește, de asemenea, această informație.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Prelucrarea are loc numai dacă există un consimțământ. Acesta este acordat de dumneavoastră prin declarația din banner-ul nostru de cookie, care vă este afișat la prima accesare a site-ului, printre altele.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care aparțin utilizatorului este art. 6 alin. 1 lit. a) din RGPD (consimțământul).
Transmiterile de date cu caracter personal către țări terțe nesigure au loc pe baza unui consimțământ, conform art. 49 alin. 1 lit. a) din RGPD (consimțământul), precum și pe baza clauzelor contractuale standard în UE.

3. Scopul prelucrării datelor
Scopul prelucrării datelor este măsurarea, evaluarea și optimizarea eficacității anunțurilor publicitare pe Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață.
Un alt scop este acela de a afișa anunțuri pe Facebook persoanelor cu care am fost deja în contact (așa-numitul Retargeting).

4. Durata stocării
Durata de stocare a cookie-urilor o puteți găsi în prezentarea generală a cookie-urilor utilizate pe acest site.
Identificatorii direcți ai membrilor sunt eliminați de LinkedIn în termen de șapte zile pentru a pseudonimiza datele. Aceste date pseudonimizate rămase sunt șterse mai apoi de LinkedIn în termen de 90 de zile.
Informații generale despre prelucrarea datelor de către LinkedIn puteți găsi în politica LinkedIn privind protecția datelor, la https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Posibilitatea de revocare și abrogare
Dacă nu doriți să participați la urmărire, puteți refuza să vă acordați consimțământul la prima accesare a site-ului nostru sau vă puteți revoca ulterior consimțământul.

XVI. Google Maps

1. Descrierea și contextul prelucrării datelor
Pentru a afișa informații geografice, de exemplu, pentru afișarea hărții interactive folosite pentru descrierea indicațiilor de călătorie către sediile noastre, utilizăm Google Maps pe site-ul nostru de internet. Atunci când utilizați Google Maps, sunt transmise date cu caracter personal către Google cu privire la utilizarea funcțiilor Maps de către utilizatorii site-urilor web.

Puteți găsi mai multe informații privind prelucrarea datelor realizată de către Google în Observațiile Google privind protecția datelor.

2. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor
Temeiul legal pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal este art. 6 alin. 1 lit. f RGPD.
Temeiul legal pentru transmiterea datelor cu caracter personal către Google ca furnizor al serviciului Google Maps este art. 6 alin. 1 lit. A RGPD.

3. Scopul prelucrării datelor
Prin utilizarea serviciilor pentru hărți oferite de Google pe site-urile noastre de internet, utilizatorul are posibilitatea, de exemplu, de a ne găsi mai ușor atunci când dorește să ne facă o vizită.

4. Durata stocării
Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate. În cazul datelor care au fost colectate pentru a putea furniza site-ul web, ștergerea se realizează atunci când se încheie sesiunea respectivă.
În cazul stocării datelor în fișiere jurnal, ștergerea se realizează după 14 zile. Este posibil să aibă loc și stocări pe perioade mai îndelungate. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt anonimizate sau pseudonimizate, astfel încât să nu mai poată fi făcută nicio legătură cu utilizatorul apelant.

5. Posibilitate de contestare și anulare
Dacă doriți, ca Google să nu mai colecteze, proceseze sau utilizeze date despre dumneavoastră prin pagina noastră web atunci când afișați harta, puteți refuza să vă dați acordul pentru transmiterea datelor către Google, lucru care este afișat când accesați pagina noastră pentru prima dată. Pentru aceasta, puteți dezactiva JavaScript din setările browserului dumneavoastră. În acest caz, nu veți mai putea utiliza hărțile. Prin dezactivarea JavaScript veți afecta și funcționarea altor funcții disponibile pe site-ul web, de exemplu, navigarea în meniu. De aceea, vă recomandăm să nu dezactivați JavaScript, dacă doriți să utilizați în totalitate conținuturile și funcțiile site-ului nostru web.
Conform descrierii de la punctul V, și atunci când utilizați Google Maps se setează un modul cookie. În privința acestuia sunt aplicabile prevederile descrise în secțiunea respectivă.

XVII. Drepturile persoanei vizate

Dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, sunteți o persoană vizată, conform definiției acestui termen din RGPD, fapt pentru care vă revin următoarele drepturi în raport cu operatorul de date:

1. Dreptul la informare, anulare, ștergere, reducere a prelucrării datelor, revocarea acordului, transferabilitatea datelor
Fiecare persoană implicată are dreptul la informare conform art. 15 RGPD, dreptul la anulare conform art. 16 RGPD, dreptul la ștergere conform art. 17 RGPD, dreptul la reducerea prelucrării conform art. 18 RGPD, precum și dreptul la transferabilitatea datelor din art. 20 RGPD.
În cazul dreptului la informare și la ștergere, sunt aplicabile limitele conform secțiunilor 34 și 35 BDSG. În acest sens există un drept de contestare la o autoritate competentă pentru supravegherea protecției datelor (art. 77 RGPD în asociație cu secțiunea 19 BDSG).
Puteți oricând să revocați acordul ca noi să prelucrăm datele cu caracter personal. Acest lucru este aplicabil și pentru revocarea declarațiilor de acord, care au fost acordate nouă înainte de data de 25 mai 2018, valabile înainte de RGPD. Vă rugăm să aveți în vedere, că revocarea este aplicabilă abia în viitor. Prelucrările, care au avut loc înainte de revocare, nu sunt afectat de aceasta.
Astfel, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii complet automate conform art. 22 RGPD. Pentru justificarea, efectuarea și terminarea relației comerciale nu utilizăm din principiu decizii complet automate. Dacă aplicăm aceste procese în cazuri individuale (de ex. pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre), vă vom informa separat privind drepturile dumneavoastră în acest sens, dacă este prevăzut legal.

2. Drept de contestație
Aveți de asemenea dreptul ca, din motive, care reies din situația dumneavoastră specială, să depuneți contestație împotriva prelucrării datelor cu caracter personal, care are loc conform art. 6 alin. 1 lit. e RGPD (prelucrarea datelor în interes public) și art. 6 alin. 1 lit. f RGPD (prelucrarea datelor în baza unei evaluări a intereselor); acest lucru este valabil și pentru întocmirea unui profil în baza acestei prevederi în sensul art. 4 nr. 4 RGPD. Dacă depuneți contestație, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate, iar în acest caz putem aduce dovezi justificate ce ne îndreptățesc la prelucrare, care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră. Acestei situații aparțin în mod special cazurile, în care prelucrarea este necesară pentru invocarea, exercitarea sau apărarea drepturilor.

3. Obligația de furnizare a datelor
În cadrul relației noastre comerciale trebuie să furnizați acele date contractuale cu caracter personal, care sunt necesare pentru acceptarea, executarea și terminarea relației comerciale și pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale asociate sau date care suntem obligați legal să le colectăm. Fără aceste date, de obicei nu putem încheia un contract cu dumneavoastră, nu putem executa și termina acesta.

Același lucru este valabil pentru vizita ofertei noastre online și colectarea datelor de utilizator. Fără colectarea datelor de utilizator, noi și furnizorii noștri de servicii nu putem să vă punem la dispoziție oferta noastră online.

4. Drept de contestare la o autoritate de supraveghere
Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, vă revine dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care aveți reședința obișnuită, în care se află locul dvs. de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează încalcă RGPD.
Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea informează reclamantul cu privire la evoluția și rezultatul plângerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul art. 78 RGPD.

Mai multe informații cu referire la drepturile mai sus numite puteți găsi pe pagina web Drepturi pentru cetățeni“ („Drepturile cetățenilor”) a Comisiei Europene.