Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

Spoločnosť FRÄNKISCHE – pochádza z Königsbergu v Nemecku – a dosiahla celosvetový úspech

Produkty a systémy od spoločnosti FRANKISCHE nájdete všade - v automobiloch, na ulici, v budovách a aj v rôznych zariadeniach v domácnosti. Vyvíjame a vyrábame rôzne potrubné systémy s príslušenstvom, infiltračné systémy, systémové komponenty pre rôzne oblasti pozemných a inžinierských stavieb, automotive a priemyslu. Základ rôznorodosti našich produktov spočíva v našich základných vynálezoch v minulosti – ako sú napr. flexibilné káblové chráničky z kovu a ich následný vývojový variant z plastu, z ktorého vzniklo dnes už všetkým známe ŽLTÉ drenážne potrubie.

Spoločnosť FRÄNKISCHE, založená v roku 1906, je naďalej rodinnou firmou a momentálne ju vedú konatelia a spoločníci Otto a Julius Kirchner.

Z firmy sa postupom času stala skupina s viac ako 4 500 zamestnancami a 22 výrobnými a odbytovými strediskami po celom svete. Spoločnosť FRÄNKISCHE zostáva napriek medzinárodnému zastúpeniu vo svojom hlavnom sídle Königsberg v Dolnom Fransku v Nemecku.

Naše obchodné oblasti

Automotive

Driven by innovation

Na našich cestách takmer nenájdete auto, v ktorom by sa nenachádzal produkt od spoločnosti FRÄNKISCHE Industrial Pipes. Či už je to vstrekovacie potrubie, chladenie batérie alebo odvzdušnenie nádrže – oblasť Automotive je partnerom pri vývoji technicky náročných potrubí so zvlneným povrchom a kompletných sériovo vyrábaných systémov, chráničiek, ako aj potrubných systémov pre médiá v automobiloch.

Táto oblasť nie je, bohužiaľ, k dispozícii vo vašom jazyku. Prosíme, použite našu anglickú webovú stránku, na ktorej sa môžete informovať o tejto oblasti a jej produktoch.

Naše systémy sa používajú okrem iného v nasledujúcich oblastiach:

 • Ochrana káblov: pri vysokom tepelnom namáhaní, proti namáhaniu oderom a údermi, pre káblové zväzky, na ochranu pred teplom, absorpciu hluku a ako elektrická izolácia
 • Vedenie médií: napr. palivové vedenie, odvzdušňovacie vedenie nádrže, plniace systémy, podpodlažné vedenia, ventilačné a odvzdušňovacie vedenia SCR, vedenia na odvzdušnenie kľukovej skrine, vákuové a spojkové vedenie, systémy na odvzdušnenie batérií
 • Tepelný manažment: Systém rúr so zvlneným a hladkým povrchom, úsporné konektory, spojovacie prvky tvarované vyfukovaním a rôzne konektorové systémy s integrovanými snímačmi

Automotive patrí k FRÄNKISCHE Industrial Pipes

A world full of solutions

My, FRÄNKISCHE Industrial Pipes, sme 100 % dcérskou spoločnosťou FRÄNKISCHE Rohrwerke, ktorá je celosvetovou špičkou v oblasti výroby potrubí so zvlneným povrchom.

Vyvíjame produkty pre oblasť Automotive a priemysel, ktoré sa orientujú na potreby našich zákazníkov. Tak ako sú rozmanité schopnosti nášho medzinárodného tímu kvalifikovaných pracovníkov, tak koncentrovaná je naša spoločná práca na rovnakom cieli: uľahčiť život našim zákazníkom.

Drenážne Systémy

Voda je vzácna! Voda je životne dôležitá. Môže sa z nej však stať aj ničivá sila, ktorá spôsobí škody na budovách a zaplaví ulice a iné plochy. Preto sú v dnešnom modernom svete nevyhnutné drenážne a odvodňovacie systémy.

Naše produkty a systémy ponúkajú inovatívne riešenia pre transport, čistenie, skladovanie (zadržiavanie a využívanie), ako aj pre kontrolované odvádzanie dažďovej vody. Ponúkame systémové riešenia presne na mieru pre konkrétne objekty: v oblasti pozemných stavieb, inžinierskych stavieb alebo pri výstavbe ciest, v priemysle a komerčnej výstavbe, na letiskách alebo v záhradníctve a poľnohospodárstve. Všade.

Spoločnosť FRÄNKISCHE je silný partner v oblasti drenážnej a odvodňovacej techniky. Naši zákazníci profitujú z našich expertíz v manažmente dažďovej vody a z našich dlhoročných skúseností v oblasti inžinierskych stavieb

Kontakt

Máte špeciálnu otázku alebo hľadáte ďalšie informácie o spoločnosti FRÄNKISCHE alebo produktoch FRÄNKISCHE?
Neváhajte a kontaktujte nás.

Radka Švábová
FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Mobil+420 778 775 490
radka.svabova@fraenkische.de
Ing. Martina Brůžková
FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Mobil+420 778 402 346
martina.bruzkova@fraenkische.de
Bc. Tomáš Papánek
FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Obchodno-technický zástupca – Slovenská Republika
Mobil+421 907 772 077
tomas.papanek@fraenkische.de
Pavel Šára
FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Obchodní ředitel–Obchodní, smluvní a realizační záležitosti
Mobil+420 777 486 997
pavel.sara@fraenkische.de
Ing. Tomáš Kolouch
FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Mobil+420 773 789 467
tomas.kolouch@fraenkische.de
Roman Stejskal
FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Mobil+420 775 969 739
roman.stejskal@fraenkische.de

Na stiahnutie

Elektrické Systémy

Inteligentná elektrická inštalácia sa vždy orientuje na budúcnosť. Nové techniky ponúkajú vždy vyššie pohodlie a možnosti, ako si spríjemniť život a bývanie a efektívnejšie využívať energiu. Ponúkame praktické potrubné systémy pre moderné elektrické inštalácie a ochranu káblov. Či už flexibilné alebo pevné, z plastu, ocele alebo hliníka, bezhalogénové alebo opätovne zatvárateľné – s našimi rôznymi typmi potrubia je každý používateľ vybavený pre všetky prípady. Chráničky od spoločnosti FRÄNKISCHE vytvoria infraštruktúru, ktorá ponúka maximálnu flexibilitu podľa najnovších požiadaviek na obytné priestory a techniku. Naše produkty chránia audiokáble, signalizačné káble, dátové káble a zodpovedajú maximálnym bezpečnostným štandardom, pričom sa orientujeme hlavne na témy ako protipožiarna ochrana, zachovanie funkčnosti, bezhalogénová inštalácia a ochrana pre ultrafialovým žiarením.

Kontakt

Máte špeciálnu otázku alebo hľadáte ďalšie informácie o spoločnosti FRÄNKISCHE alebo produktoch FRÄNKISCHE?
Neváhajte a kontaktujte nás.

Radek Štourač
FRÄNKISCHE Rohrwerke, Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Fax+420 568 421 641
Mobil+420 777 713 640
radek.stourac@fraenkische.de
Pavel Heřmanský
FRÄNKISCHE Rohrwerke, Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Fax+420 325 655 031
Mobil+420 602 435 597
pavel.hermansky@fraenkische.de

Na stiahnutie

Technické Zariadenia Budov

Ponúkame premyslené systémy a technické zariadenia budov od špecialistov.

Naša rodina produktov alpex pre inštalácie pitnej vody a kúrenia spĺňa najvyššie nároky. Ponúkame vysokokvalitné a flexibilné potrubia, ktoré spĺňajú všetky nároky na jednoduchú inštaláciu, kvalitu a bezpečnosť pri používaní.
Ponúkame najrôznejšie varianty potrubí aj v oblasti plošného vykurovania a chladenia, ako aj zapojenia vykurovacích telies.
profi-air je náš centrálny vetrací systém, ktorý je veľmi flexibilný a optimálne spĺňa všetky nároky na kontrolované vetranie obytných priestorov. Systém profi-air pozostáva z efektívnych vetracích zariadení pre hygienickú výmenu vzduchu, vlastných vyrábaných vetracích potrubí s hladkou a antibakteriálnou vnútornou úpravou, ako aj s exkluzívnymi vetracími mriežkami, ktoré sa prispôsobia každému štýlu. Systém profi-air zabezpečuje pomocou prívodu čerstvého vzduchu podľa potreby príjemnú a zdravú klímu v miestnosti 24 hodín denne.

Kontakt

Máte špeciálnu otázku alebo hľadáte ďalšie informácie o spoločnosti FRÄNKISCHE alebo produktoch FRÄNKISCHE?
Neváhajte a kontaktujte nás.

Semir Boughattas
Ivar CS spol. s.r.o.
Telefón+420 315 78521112
Fax+420 315 7852134
Mobil+420 602 223028
semir@ivarcs.cz

Priemysel

Driven by innovation

Káble sú najmä v priemysle extrémne namáhané teplom a chladom, vlhkosťou a mokrom, odieraním a údermi alebo inými chemickými a mechanickými vplyvmi. Naše produkty chránia, vedú a zväzujú tieto káble a vedenia a navrhujú a vyrábajú sa špeciálne pre konkrétne úlohy našich zákazníkov. Preto neustále rozširujeme portfólio našich produktov a ponúkame najrôznejšie možnosti použitia v priemysle.

Okrem inovatívnych riešení v oblasti ochrany káblov ponúkame našim zákazníkom aj systémy na vedenie médií v najrôznejších priemyselných aplikáciách. A je jedno, či ide o vodu (resp. iné kvapaliny) alebo o vzduch, potrubné systémy od spoločnosti FRÄNKISCHE Industrial Pipes prepravia tieto médiá spoľahlivo a bezpečne na požadované miesto.

Naše produkty a systémy sa používajú okrem iných v nasledujúcich oblastiach:

 • Stroje, systémy a zariadenia
 • Železničná technika/preprava
 • Priemysel
 • Chemický priemysel
 • Robotika
 • Obnoviteľné energie (solárna tepelná energia, veterná energia atď.)
 • Telekomunikačné zariadenia
 • Prístroje v domácnosti
 • Sanitárna technika
 • Medicínska technika
 • Technika výfukových plynov a klimatizácií
 • Stavebné a poľnohospodárske stroje

Priemysel patrí k FRÄNKISCHE Industrial Pipes

A world full of solutions

My, FRÄNKISCHE Industrial Pipes, sme 100 % dcérskou spoločnosťou FRÄNKISCHE Rohrwerke, ktorá je celosvetovou špičkou v oblasti výroby rúr s vlnovitým povrchom.

Vyvíjame produkty pre oblasť Automotive a priemysel, ktoré sa orientujú na potreby našich zákazníkov. Tak ako sú rozmanité schopnosti nášho medzinárodného tímu kvalifikovaných pracovníkov, tak koncentrovaná je naša spoločná práca na rovnakom cieli: uľahčiť život našim zákazníkom.

PRÁVNE INFORMÁCIE

ADRESA

FRÄNKISCHE Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG

Hellinger Str. 1
97486 Königsberg/ Bayern

Telefon: +49 9525 88-0
info@fraenkische.de