Váš webový prohlížeč je zastaralý.

Abyste mohli plně využívat všechny funkce naší webové stránky, aktualizujte prosím svůj prohlížeč.

4 úlohy – 1 riešenie
4 úlohy – 1 riešenie

Drenážne systémy

V spoločnosti FRÄNKISCHE je výraz „drenážne systémy“ úzko spojený s témami, ako sú odvodnenie dopravných komunikácií (vozovky, cesty, koľaje), hospodárenie s vodou na sídliskách, drenážovanie poľnohospodárskych plôch, záhradná a krajinárska tvorba a výstavba športovísk a ďalej s drenážou budov, likvidáciou odpadových vôd, hospodárením s dažďovou vodou a s ochranou káblov uložených v zemi.

Pod sloganom „Voda, znalosti, poradenstvo“ sa vyvíjajú, vyrábajú a predávajú výrobky a systémy, ktoré sú ústredným bodom témy „Drenážne a odvodňovacie systémy“.

Obchodnými partnermi pre úlohy súvisiace s touto problematikou sú okrem stavebných firiem a odborných projektantov predovšetkým úrady a prevádzkovatelia príslušných stavebných zámerov, ktorí chcú udržateľne zabezpečiť svoje investície pomocou ekonomicky výhodných a trvalých riešení.

Najznámejšími produktovými značkami
pre inžinierske stavby sú v spoločnosti FRÄNKISCHE systémy opti-drän, Strabusil a Strasil, Kabuflex, Rigofill inspect, QuadroControl, SediPipe. Početné varianty a rozsiahle programy príslušenstva pre tieto základné produkty umožňujú maximum flexibility, ktorá je pri inžinierskych stavbách nevyhnutná pri navrhovaní individuálnych a súčasne hospodárnych riešení.

Výrobky a systémy pre inžinierske stavby musia spĺňať osobitné bezpečnostné požiadavky. Preto sa veľký dôraz kladie na normalizáciu a certifikáciu. Pre drenáž budov je to DIN 4095 (drenáž na ochranu stavebných zariadení). Drenážovanie poľnohospodárskych plôch a drenážovanie pri záhradnej a krajinárskej tvorbe a výstavbe športovísk sa okrem veľkého počtu zaujímavej odbornej literatúry opiera predovšetkým o normy DIN 1185 a DIN 1187. V oblasti likvidácie odpadových vôd je to STN EN 13476. Pre hospodárenie s dažďovou vodou a úpravu dažďovej vody sú smerodajné smernice DWA a Európsky regulačný rámec so svojimi realizáciami v Nemecku. Odvodnenie dopravných komunikácií sa riadi celým radom rôznych noriem a smerníc, počnúc DIN 4262-1.

Spoločnosť FRÄNKISCHE podporuje projektantov a úrady pri navrhovaní riešení pre objekty svojím rozsiahlym poradenstvom zameraným na konkrétne potreby.